Gündem:
Rektör tüm bunlardan haberdar mı?..

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın, 3 fakülte öğrencisi hakkında, İnönü Üniversitesi Haber Merkezi  (İNÜHABER) ile ilgili olarak hem gazetemi Yeni Malatya’da hem de, Malatyahaber.com’da yer alan bazı haberleri arkadaş grubu arasında konuştukları ve bu konuşmalarında öğretim elemanları aleyhinde söylemde bulundukları iddiası’ gerekçesiyle,  soruşturma açtığı öğrenildi.

İletişim Fakültesi yönetimi, öğrencilere, “İNÜHABER Merkezi ve haber merkezinin sorumlu öğretim elemanları ile merkezde çalışan öğrencileri aleyhinde sarf ettiği iddia edilen söylemler” iddiasıyla disiplin suçu isnadında bulundu.

Soruşturma kapsamında, öğrencilere, hakaret suçlamasının bile yöneltilmediği, sadece aleyhte sözler sarf ettikleri yönünde suçlama yapılırken,  bünyesinde Hukuk Fakültesi de bulunan bir üniversitenin İletişim Fakültesi’nde, dedikodulara dayanılarak soruşturma açılması skandal olarak niteleniyor.

Son olarak 2016 yılı Ağustos ayında bazı değişiklikler yapılarak güncellenen Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 2. bölümünde düzenlenen “Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları” başlığı altında sıralanan disiplin suçlarının hiçbir maddesi ile ilgisi bulunmayan nitelikteki bir iddia ile soruşturma odasına alınan ve burada ifade vermek zorunda bırakılan öğrenciler ise iddiaların tümüyle gerçek dışı, yersiz ve mesnetsiz olduğunu söyledi.

 

Neler olmuştu? İNÜHABER’in “yalan ve mahkemelik” haber serüvenine özet bakış

İletişim Fakültesi Öğretim Elemanı Fatma Nisan’ın yönettiği İNÜHABER, 2017 yılında üniversitede düzenlenen “Meme Kanseri – Farkındalık”  başlıklı konferansa ilişkin medyaya servis ettiği haberinde, konferans konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik’e, konferansında söylemediği sözleri mal etmiş ve yayınlamıştı.

Malatyahaber.com,‘yalan haber üretimi’ anlamına gelen bu olayı “Üniversitenin İletişim Skandalı” başlığı ile kamuoyuna duyurmuştu.

Malatyahaber.com’un bu haberinden sonra, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşen konferans konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik, söz konusu haberin üniversite sitesinden çıkarılmasını, ayrıca ‘Tekzip ve Özür’ yazısı yayınlanmasını talep etmiş, Rektörlük, İNÜHABER’in yalan haberi nedeniyle 27 Ekim 2017 tarihinde, üniversite sitesinde, “Meme Kanseri Farkındalık Konferansı ile İlgili Tekzip” başlıklı bir yazı yayınlayarak, Yrd. Doç. Dr. Burcu Kayahan’dan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Lisans düzeyinde akademik eğitim ve öğretim yapma iddiasındaki İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanı Fatma Nisan yönetimindeki İNÜHABER, 2018 yılında ise mahkeme kararıyla, üniversitenin resmi sitesinde ve servis edilen sitelerde kaldırılan, bir başka skandal habere imza atmıştı.

İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu tarafından 2018 yılı Ekim ayında “Kanserde Farkındalık” başlıklı bir konferans düzenlenmiş, konferansa Dr. Hilal Bürkek konuşmacı olarak katılmıştı.

İNÜHABER, Dr. Hilal Bürkek’in konferansından sonra, bir bülten hazırlamış, bu bülten üniversitenin resmi sitesinin yanı sıra çok sayıda internet sitesinde yayınlanmıştı.

Ancak, Dr. Hilal Bürkek, İNÜHABER tarafından hazırlanan ve medyaya servis edilen bültenin internet sitelerinden yayınlanmasından sonra, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, “Konferansın hatalı kaydedildiğini ve haber bülteninde kendisinin hatalı bilgi vermiş gibi lanse edildiğini ve bu durumun mesleki itibarını zedelediğini”  ileri sürmüş ve mahkemeden söz konusu haberlere erişimin engellenmesini talep etmişti.

Davayı görüşen Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Fatma Nisan yönetimindeki İNÜHABER’in Dr. Hilal Bürkek’in konferansına ilişkin haberini, “Yayın Yoluyla İşlenen Suçlar” kategorisinde değerlendirilmiş ve “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’un 1,2,3 ve 4. Maddeleri fıkraları uyarınca yayından kaldırılmasına karar vermişti.

Dr. Hilal Bürkek’in erişimin engellenmesi talebini haklı bulan, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi, kararında, Dr. Bürkek’in söylenmiş gibi lanse edilen hatalı içeriğin, Dr. Bürkek’in mesleki itibarını zedelediği, bunun sonucunda ise kişilik haklarının ihlal edildiği kanaatine varıldığını da vurgulamıştı. ,

Mahkeme kararı sonrası,  İnönü Üniversitesi resmi sitesi başta olmak üzere, çok sayıda internet sitesinde yayınlanan söz konusu habere mahkeme kararıyla erişim engellenmişti.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki İNÜHABER’in mahkeme kararıyla “yayın yoluyla işlenen suç” olarak nitelendirilen haberine ilişkin mahkeme kararı, “Üniversitenin ‘Çarpık’ Haberi Bir Hocasını Daha İsyan Ettirdi!” başlığı ile yayınlanmıştı.

Komedi bile değil, trajikomedi: İletişim Fakültesi öğrencilerine “Malatyahaber.com’un haberini  neden konuştunuz?” soruşturması

Geleceğin gazetecilerini bir başka deyimle iletişimcilerini yetiştirme iddiasında olan ve kâğıt üzerindeki bilgilere göre, iletişim alanında lisans düzeyinde akademik eğitim veren İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, yukarıda geçmişi özetlenen ve birinci örnek olayda, üniversite resmi sitesinde “Yalan haber yaptık, özür dileriz” başlıklı zorunlu açıklamayla, ikinci örnek olayda resmi mahkeme belgeleriyle doğrulanan haberlerin, İletişim Fakültesi öğrencilerinin kendi aralarında sohbet konusu yapıldığı gerekçesiyle 3 öğrenci hakkında soruşturma başlattı ve yürüttü.

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 2. bölümünde düzenlenen “Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları” başlığı altında sıralanan disiplin suçlarının hiçbir maddesi ile ilişkilendirilemeyecek nitelikteki bir iddia ile soruşturma odasına alınan ve burada ifade vermek zorunda bırakılan öğrenciler ise iddiaların tümüyle gerçek dışı, yersiz ve mesnetsiz olduğunu söyledi.

Soruşturma serüvenine göre, adeta hafiye gibi çalışan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, 27 Kasım 2018 tarihinde tam saat 13.30’da üç öğrencinin kendi aralarında İNÜHABER’le ilgili olarak malatyahaber.com’da yayınlanan bir haberi konuştukları yönünde istihbarat aldı.

İstihbarat değerlendirme toplantısından sonra, istihbaratın alındığı tarihten yaklaşık 4 ay sonra, 6 Şubat 2019 tarihinde İletişim Fakültesi’nin üç öğrencisi ‘Şüpheli’ sıfatıyla, ifadeye çağrıldı.

Soruşturma Odası olarak düzenlenen İletişim Fakültesi Seminer Salonu’nda, Soruşturmacı sıfatıyla Arş. Gör. Özgür Kılınç tarafından, öğrencilere, “Malatyahaber.com haber sitesinde İNÜHABER Merkezi aleyhinde çıkan haberden bahisle İNÜHABER Merkezi ve haber merkezinin sorumlu öğretim elemanları ile merkezde çalışan öğrencileri aleyhinde sarf ettiği iddia edilen söylemler iddiasıyla” suçlandıkları söylendi. Soruşturmacı akademisyen iletişimci, büyük bir ciddiyetle mevzuatı birebir uyguladı, suçlanan öğrencilere, “Kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği, kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağına sahip olduğu” söylendi.

İfadeyi Yazan sıfatıyla Arş. Gör. Ozan Kocabaş da, fakültenin tarihine utanç harfleriyle geçecek suçlamayı yazdı.

İletişim Fakültesi Dekanı Mehmet Önal tarafından görevlendirilen ve geleceğin gazetecilerini yetiştirme iddiasındaki iletişimci akademisyenler özetle, iletişim fakültesi öğrencilerini, haber okumakla, haber tartışmakla, üniversiteyi okudukları kentin haber sitesini takip etmekle suçluyor, ancak bu suçlamayı farklı cümlelerle formüle ediyorlardı.

Öğrenciler: İddialar gerçek dışı

Savunmaları istenen üç öğrenci de, suçlamaların asılsız, gerçek dışı, yersiz ve mesnetsiz olduğunu, hiçbir öğretim elemanı ve İNÜHABER’de görevli hiçbir öğrenci aleyhinde hiç bir konuşma yapmadıklarını söyledi. Öğrenciler, somut bir delil olmaksızın açılan soruşturmanın yersiz olduğunu, konuşmalarında hiçbir öğretim elemanı hakkında hakaret nitelikli bir söylem bulunmadığını vurguladı.

Soruşturma süreci devam ederken, “27 Kasım 2018’de saat 13.30’da”, yani gün, saat ve dakika vererek üç öğrencinin kendi aralarında yaptıkları iddia edilen bir konuşma üzerine başlatılan disiplin işleminin, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin fakülte yönetimi ve İNÜHABER yöneticileri tarafından adım adım, an be an takip edildikleri izlenimi de yarattı.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı “Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmanın yanı sıra iyi bir gözlem, analiz ve güçlü yorum yapma kabiliyetine sahip,  bilinmeyenin ardındakini bağlantıları keşfetmesi gerektiğini bilen,  gerektiğinde kamunun hak ve çıkarlarını savunacak, yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden” gazeteciler yetiştirme iddiası taşıması gerekirken, yaklaşık 3 ay önce öğrencilerin kendi aralarındaki bir sohbeti soruşturma konusu yapması, nitelikli gazeteci adayları yetiştirmek iddiası yerine enerjisini öğrencilerin sohbetlerini takip etmeye harcadığını şeklinde yorumlanıyor.

Hukukçular: Soruşturma yersiz, öğrenciler fakülte yönetimi ve İNÜHABER yöneticileri aleyhine “Suç Uydurma” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkına sahiptir

Bu arada konuya ilişkin olarak görüşünü aldığımız hukukçular, dedikoduya dayalı bir disiplin soruşturmanın olamayacağını, isnat edilen suçlamaların, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde karşılığının bulunmadığını vurguladı. Hukukçular, hukuki anlamda hiçbir geçerliliği bulunmayan böyle bir soruşturmaya muhatap olan öğrencilerin İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi yönetimi, İNÜHABER yöneticileri ve soruşturmayı yürütenler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na, “Suç uydurma, görevi ve yetkiyi kötüye kullanma, mobbing uygulama” iddialarıyla suç duyurusunda bulunabileceğini söyledi.

Öte yandan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin akademik başarı, nitelikli öğrenci yetiştirme faaliyeti ve bilimsel araştırmaları ile değil, muhatapları tarafından yalanlanan ve mahkeme kararı ile yayından kaldırılan, tekzip edilen haberleri, üniversite sayfasında tekzip metni ve özür yazıları yayınlamak zorunda kalan bir yönetimle gündemde olması, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı da zor durumda bıraktığı belirtiliyor.

Üniversiteye yakın çevreler, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın İnönü Üniversitesi’ni olumlu bir biçimde Türkiye’nin yanı sıra dünya gündemine taşıması gereken İletişim Fakültesi ve İNÜHABER’in üniversite yönetimini ve üniversite adını yalan, tartışmalı, haberlerin öznesi haline getirmesinden rahatsız olduğunu kaydediyor.

FOTO: İnönü Üniversitesi Kampüsü’ndeki İletişim Fakültesi binası (inonu.edu.tr)GÜLER HAZAR / YENİ MALATYA
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Lisanslı Depoculuk ihalesi 28 Ağustos’ta...

Haberi Oku