Malatya:
2014 YILI PANSİYON VE YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILACAK
 2014 YILI PANSİYON VE YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILACAK
AKSEMSEDDİN İŞİTME ENGELLİLER I.Ö.O. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK-
2014 YILI PANSİYON VE YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILACAK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/179954
1-İdarenin
a) Adresi: KAYNARCA MAHALLESİ TECELLİ SOKAK 50 44100 MERKEZ ’ MALATYA MERKEZ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası: 4223614769 -4223614858
c) Elektronik Posta Adresi: fatmapol@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:  4 KİŞİ 10 AY 
 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: AKŞEMSEDDİN İŞİTME ENGELLİLER ORTAOKULU MÜDÜR BAŞ.YARDIMCISI ODASI
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: AKŞEMSEDDİN İŞİTME ENGELLİLER İLK VE ORTAOKULU ' KAYNARCA M AH. TECELLİ SOK. NO: 50 MERKEZ / MALATYA
b) Tarihi ve saati : 16.12.2013 -09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3.  İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İLAÇLAMA TAAHHÜTNAMESİ
2 İHALE DOKÜMANINI SATIN ALDIĞINA DAİR DOKÜMAN,
3- GEÇMİŞİŞLERİNE DAİR REFERANS VE İŞ BİTİRME BELGESİ
4- SGK VE VERGİ BORCU OLMADIĞINA DAİR BELGE
5- İŞİN SÜRESİNCE BİR ADET YÜKSEK VAKUMLU SERT YÜZEY TEMİZLEYİCİYİ VE YÜKSEK VAKUMGÜCÜNE SAHİP YTKAMA MAKİNESİNİ BULUNDURACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.6 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
YÜKLENİCİ FİRMA BİR ADET SERT YÜZEYLERİ TEMİZLEYİCİ YIKAMA MAKİNESİNİ VE BİR ADET DE YÜKSEK VAKUM GÜCÜNE SAHİP HALI YIKAMA MAKİNESİNİ KULLANMAK ÜZERE İŞ SÜRESİNCE( 01/01/2014-31/12/2014) OKULDA BULUNDURACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. temizlik
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKŞEMSEDDİN İŞİTME ENGELLİLER İLK VE ORTAOKULU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKŞEMSEDDİN İŞİTME ENGELLİLER İLK VE ORTAOKULU MEMUR ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 7 (YEDİ GÜN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
12.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları TEMİZLİK İŞLERİ dir.
12.2. Bu işlere ait benzer işler temizlik dir.

İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Büyükşehir'den Konaktepe'ye Ziyaret
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesi Konaktepe Mahallesinde yapımı...

Haberi Oku