Malatya:
'En büyük tehdit madde bağımlılığı”

Vali Aydın Baruş, toplumu tehdit eden unsurların başında madde bağımlılığının geldiğini belirterek “Bağımlılık türleri arasında olan uyuşturucu madde bağımlılığı sonuçları bakımından özellikle üzerinde durmamız gereken büyük bir tehdit ve tehlikedir. Toplumlar ve bireyler için ciddi problemleri beraberinde getiren uyuşturucu bağımlılığı gerek insanlığa karşı tehdit oluşturan önemli suçlardan birisidir” dedi.

Vali Aydın Baruş, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme ve değerlendirme yapmak amacıyla Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıya Vali Baruş’un yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Yeşilay Malatya Şube Başkanı İbrahim Keleş ve muhtarlar katıldı.

Toplantı öncesinde İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Konuşmaların ardından, Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmasında, uyuşturucu ve madde bağımlılığının toplumu tehdit eden en önemli unsur olduğunu belirterek  "İnsan kaynağı toplumlar ve ülkeler için geleceği güvence altına almak sosyal ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmek bakımından son derece önemlidir. İnsan kaynağımızın sağlıklı durumda olması ülkemizin bugünü ve geleceği için stratejik öneme sahiptir. Sağlıklı olma insanın hem bedenen hem de ruhen sağlam bir halde bulunmasını gerektirir. İnsan sağlığını dolayısıyla toplumumuzun geleceğini tehdit eden unsurların başında bağımlılık gelmektedir. Bağımlılık bir madde ya da alışkanlığı vazgeçilmez olarak algılamak fiziksel ya da ruhsal sorunlar ortaya çıkmasına rağmen madde kullanımını ve bu alışkanlığı devam ettirmektir. Bağımlılığın çeşitli türleri olmakla birlikte en çok karşılaşılan bağımlılık türleri madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığıdır.  Uyuşturucu madde, tütün ve alkol insanımızı ve gençliğimizi en fazla tehdit eden madde bağımlılığı türleri olarak önümüze çıkmaktadır. Son yıllarda özellikle iletişim olanaklarının artması ile birlikte teknoloji bağımlılığı da çocuklarımızın gençlerimizin sağlığını tehdit eder bir unsur haline gelmiştir.  Bağımlılık türleri arasında olan uyuşturucu madde bağımlılığı sonuçları bakımından özellikle üzerinde durmamız gereken büyük bir tehdit ve tehlikedir” dedi.

“Terör örgütlerine finans kaynağı oluyor”

Uyuşturucu ve madde bağımlılığının terör örgütleri için birer finans kaynağı olduğuna da dikkat çeken Vali Baruş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumlar ve bireyler için ciddi problemleri beraberinde getiren uyuşturucu bağımlılığı gerek insanlığa karşı tehdit oluşturan önemli suçlardan birisidir.  Uyuşturucu suçu din, ırk, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin toplumun her kesimini etkilemesi nedeniyle diğer suç türlerinden farklılık göstermektedir. Üretim, kaçakçılık ve tüketim safhaları ile karşımıza çıkan bu suç herhangi bir sınıra tabii kalmaksızın şiddet olgusu ile bütünleşerek toplumsal huzurumuzu olumsuz etkilemekte diğer taraftan ekonomik bir girdi sağlaması nedeniyle terör örgütleri içinde önemli bir finans kaynağı oluşturmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımı bugün toplumların ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bireysel sosyal ve ekonomik boyutları olan çok önemli bir sorundur. Uyuşturucu kullanımı bireylerin ve toplumların geleceğini tehdit etmekte, genç neslimizi zehirlemekte aileleri yıkımlara götürmekte tedavisi ve rehabilitasyonu uzun ve zahmetli bir süreç gerektirmekte dolayısıyla önümüze çıkan çok çetrefilli bir sorun halini almaktadır. Bu tehdidin büyüklüğünü iyi anlamak, ona göre tedbirler geliştirmek, toplumun her kesimi ile el ele vermek, uyuşturucu ile mücadele etmek bu ülkenin fertleri olarak hepimizin vazifesidir.”

“Dağdaki terörist neyse okul önünde uyuşturucu satan da aynıdır”

“İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun sözleri bu anlamda çok önemlidir “Dağdaki eli silahlı terörist bizim için neyse okul önünde uyuşturucu hap satan torbacı da bizim için aynıdır” ona yapılacak muamelede aynıdır. Bu muameleyi yapmakta bizim hem vatandaşlık görevimizdir hem de devletin bizlere yüklemiş olduğu bir görevdir. Her uyuşturucu madde satışı geleceğimize sıkılan bir kurşundur. Gençlerimizi ölüme sürükleyen terör nasıl büyük bir tehlike ise uyuşturucu madde satışı da en az onun kadar büyük bir tehlikedir. Bir teröristi nasıl huzurumuzu tehdit eden bir kişi olarak görüyorsak, geleceğimizi öldüren uyuşturucu madde satıcılarını da aynı gözle görmek zorundayız. Toplumun tüm kesimleri olarak bu tehdide karşı aynı hassasiyetle elimizden gelen mücadeleyi göstermek bu konuda son derece ciddi ve azimli davranmak zorundayız. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde hızlı bir şekilde yayılarak geleceğimizi tehdit eden bu problemle mücadelenin ilgili tüm devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak işbirliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesi de zorunludur. Toplumun huzur ve güvenliğini derinden sarsan özellikle gençler arasında yayılma eğilimi gösteren uyuşturucu madde kullanımının önlenebilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınması özellikle gençlerimizin ve bütün vatandaşlarımızın farkındalıklarının artırılması bu konuda eğitim ve önleme faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğinin farkındayız. İlimizde de bağımlılık ile mücadele çok boyutlu olarak özellikle oluşturulan eylem planı çerçevesinde devam etmektedir. Bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülecek çalışmaların temel amacı ilimizde uyuşturucu maddelere erişimin engellenmesi bu maddelerin arz ve talebinin ortadan kaldırılması bağımlılara tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulması bağımlıların topluma yeniden kazandırılması bu konudaki toplumsal duyarlılığın arttırılmasıdır. Bağımlılıkla mücadelede devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlanması muhtarlarımızın da bu konuda katkılarının alınması çok önem verdiğimiz bir husustur. Özellikle gençlerin ve çocukların uyuşturucu maddeyle tanışmasının önüne geçmek için bu maddelerin sokaklarda kolayca ulaşılabilir olmasının engellenmesi için yapacağımız çalışmalar çok önemlidir. Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı uyuşturucudan korumak amacıyla uyuşturucunun sokakta bulunabilirliğini ve satışını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğünce Narkotim projesi hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında uyuşturucunun sokak düzeyinde ulaşılabilirliğini önlemek üzere polisiye tedbirlere ilave olarak narkotik polisinin sokaktaki etkinliğini artırarak uyuşturucu sorununu lokal düzeyde çözmek için çözüm metotları üretmek ve toplumun her katmanıyla işbirliği içerisinde sosyal bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek hedeflenmiştir.  Bütün bu çalışmalara rağmen uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı toplumumuz ve gençlerimiz için ciddi bir tehdit olma özelliğini sürdürmektedir. Son zamanlarda özellikle sentetik uyuşturucu dediğimiz bonzai ve benzeri sentetik uyuşturucu maddeleri ile uyuşturucu özellik taşıyan hap kullanımı ile ilgili olarak kamuoyuna ve haberlere yansıyan olumsuz gelişmeler bu konu üzerinde ne kadar hassasiyetle durmamız gerektiğini bir defa daha bizlere hatırlatmaktadır. Diğer taraftan bağımlılık yapan ve gençliğimizi tehlike altına alan alkol ve sigara gibi maddelere karşı çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması hususunda da aynı mücadele anlayışını göstermemiz gerektiği aşikârdır. Unutmayalım bağımlılık yapan her madde aynı zamanda insanın iradesini zaafiyete sürükleyen ve sağlıklı nesiller yetiştirmemize engel olan bir tehlikedir. İçişleri Bakanlığımızca belirlenen hedefler çerçevesinde gençlerimizi çocuklarımızı dolayısıyla toplumumuzun geleceğini tehlikeye atan bağımlılıkla mücadelede anlayış birliği oluşturulması son derece önemlidir. Bunun için Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulumuzun belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, kolluk güçleri, Yeşilay sivil toplum örgütleri ve muhtarlarımızın tam bir iş birliği içerisinde yapılacak mücadele bu konudaki başarı oranımızı arttıracaktır. Bu toplantı ile madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı ile mücadelede duyarlılığın artırılması ve tüm toplum kesimleri arasında işbirliğine katkı sağlanması da amaçlanmıştır. Toplantı kapsamında İçişleri Bakanlığımızca ve Yeşilay tarafından hazırlanan bilgilendirici sunumları dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bağımlılıkla mücadele hepimizin üzerine düşen vazgeçilmez bir sorumluluktur bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu toplantıya katılım sağlayan  kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine ve çok değerli muhtarımıza teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Toplantı 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ömer Ünver ve Yeşilay Malatya Şube Başkanı Dr. İbrahim Keleş’in Uyuşturucu ile Mücadele sunumlarını yapmalarının ardından sona erdi.

Toplantı sonrası Kongre Kültür merkezinde yer alan Sadreddin Konevi Halk Kütüphanesini ziyaret eden Vali Baruş, burada ders çalışan öğrencilerle geleceklerine ilişkin umutları ile ilgili bir süre sohbet etti.

İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

 Mersedes Kadir Anısına Fotoğraf Sergisi...
Malatya'nın yediden yetmişe herkesin sevdiği "Mersedes Kadir" lakaplı Fatih Kaydı, ölümünün...

Haberi Oku