Malatya:
‘Fırıncıların Gramaj ve Fiyat Belirlemesi Yasal Değil, Geçersiz'

‘Fırıncıların Gramaj ve Fiyat Belirlemesi Yasal Değil, Geçersiz’

 

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DENETİM YETKİSİ VAR”.. Fırıncılar Odası’nın, 170 gram olarak imal ettiği pidenin gramajını sabit tutarak fiyatını 1,25 TL’den 1,5 TL’ye çıkarması, ardından Büyükşehir Belediyesi’nin yürürlükteki raicin 200 gram ekmeğin 1,25 TL’den satılması gerektiği, bu nedenle bu raice uymayan fırıncılara yönelik denetim ve cezalandırma işleminin başlatıldığını açıklaması, Fırıncılar Odası’nın da bu konuda zabıtanın denetim yetkisinin bulunmadığı iddiasının ardından, Büyükşehir Belediyesi’nden odanın bu iddiasını yalanlayan açıklama geldi. Büyükşehir Belediyesi, Valilik’ten de görüş sorduktan sonra, meslek odalarının, tarife için bağlı olduğu birlikten onay alması gerektiğini, bu nedenle odanın aldığı zam kararının geçersiz olduğuna ilişkin Valilik yazısını açıklamasında paylaştı. Fırıncılar Odası’nın aldığı zam kararı, bağlı oldukları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmamıştı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay da, yaptığı açıklamada, “Fırıncılar Odasının ilan ettiği 170 gr 1.50 TL gramaj ve fiyatı geçersizdir.”dedi.

BİRLİĞİN ONAYLAMADIĞI RAİÇ GEÇERSİZ
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmayan tarifenin mevzuata aykırı olduğuna ilişkin Valilik görüşüne de yer verdiği basın bülteni şöyle:

“Malatya Valiliği tarafından son günlerde tartışma konusu olan mevzuata aykırı ekmek zammı ve Büyükşehir Zabıtasının denetleme yapması ile ilgili olarak bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bilgilendirmede, ilgili yasal düzenlemeler uyarınca Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmadıkça fiyat tarifesinin geçerli olmayacağı belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine Malatya Valiliği tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısı, Zabıta ekiplerinin denetimlerinin yerinde olduğunu ortaya koydu.

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam tarafından imzalanan yazıda şunlara yer verildi:

“İlgi yazınız ile pide ekmeği rayiç fiyatının ne şekilde belirleneceği hakkındaki yazınız incelenmiştir.

Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5/1 maddesinde ; ‘Esnaf ve sanatkarlarca üretilen her türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulur. Odalar, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için bir önceki dönem belirlenmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak, buna ilişkin belgelerle birlikte, yeni döneme ait tarifelerini, incelenmek üzere birliğe verirler’. Yönetmeliğin 5/2 maddesinde ise ‘Birlik Yönetim Kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde bu konuda oluşturulacak komisyon veya uzman kişi ve kuruluşların görüşlerini de alarak, inceledikten sonra tarifeyi aynen onaylanır ya da gerekçesiyle birlikte reddeder. Birlik Yönetim Kurulu, bu süreyi hiçbir şekilde uzatamaz’ denilmektedir.

Ancak, yönetmeliğin 5/4 maddesi uyarınca, Fırıncılar Odası ‘Birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifelerinin reddedilmesi halinde, oda yönetim kurulu, birliğin ret gerekçelerini de dikkate alarak, birlikçe reddedilen tarifeyi aynen sunabileceği gibi yeni fiyat tarifesi de hazırlayabilir. Oda yönetim kurulunda karara bağlanan fiyat tarifesi, birlik yönetim kurulunun onayına tekrar sunulur’ denildiğinden yeni bir tarife talebi için Üst Birliğe başvurulması gerekmektedir.

Yönetmelik hükümlerinden de anlaşılacağı üzere rayiç fiyat tarifeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince onaylanarak yürürlüğe konulmaktadır. Birlikçe onaylanmayan fiyat tarifeleri mevzuata aykırılık taşıdığından, yasal olarak yürürlüğe girmemektedir.”

“MEVZUATTAN GELEN YETKİMİZ VAR”
Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından yapılan ekmek denetimleriyle ilgili olarak Fırıncılar Odasından gelen açıklamaya karşı açıklama yapıldı. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, mevzuattan gelen yetkileriyle görevlerini yerine getirdiklerini vurguladı.

Malatya’da son günlerde bazı fırınlarda uygulanan ekmek zammına karşı Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından denetimler sürdürülüyor. Denetimlerle ilgili olarak Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanlığından yapılan açıklamaya karşı Büyükşehir Zabıtası açıklamalarda bulundu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, ‘Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerinin fırınları denetleme yetkisinin olmadığı, keyfi denetim yaptığı’ gibi hoş olmayan ifadelerde bulunulmuştur.

Bilindiği üzere Gramaj ve fiyat tarifelerinin teklif şeklinin; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62. Maddesinde; ‘Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.

Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa on beş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler.

Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde tarife yürürlükten kalkar.

Komisyon kararına karşı, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir.’ ifadeleriyle açık ve net bir şekilde belirtilmektedir. İlimizde pide ekmeği için en son rayicin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulunun 31.12.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile 200 gr pide ekmek 1.25 TL olarak belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Fırıncılar Odasının ilan ettiği 170 gr 1.50 TL gramaj ve fiyatı geçersizdir.

Ayrıca Malatya Fırıncı ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanlığının Malatya İdare Mahkemesine söz konusu ekmek fiyatı ve gramajı ile alakalı yürütmeyi durdurma talebi ilgili Mahkemece ret edilmiştir. Mahkeme kararını da esas alarak Büyükşehir Zabıta Şube Müdürlüğü olarak yetkimiz çerçevesinde ilgili gramaj ve fiyat denetimlerini en son ilan edilen ve geçerli olan tarife üzerinden yapmaktayız.

Bunun yanı sıra Zabıta ekiplerimiz, fırın denetimlerinde yetkisini; Malatya Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 8. bendinin (a) fıkrasında ‘Yetkili organların belirlemiş olduğu ve ilan edilen gramajın haricinde eksik gramajlı ekmek üretilemez, eksik gramajlı ekmek üretimi yapıldığı tespit edilmesi halinde ekmekler müsadere edilir.’ ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 maddesinde ‘Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası uygulanır.’ hükümlerinden almak ile beraber buna göre denetimlerini yapar ve usulüne uymayan esnaflara cezai işlem uygular.”

Hanbay, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bundan sonra da görevlerinin gerektirdiği denetimleri yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

EKSİK GRAMAJ VE ZAMLI FİYATLA SATIŞA DEVAM..
Diğer yandan, fırıncıların 170 gram ekmeği 1,5 TL’den satma kararının ardından ortaya çıkan 200 gram ekmeğin 1,25 TL raicinin olduğu gerçeğine rağmen, pide fırınlarının geçerli raicin aksine 170 gram ekmeği 1,5 TL’den satmaya devam ettiklerine dair vatandaşlardan çok sayıda şikayet geliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin, çok sayıda pide fırınının ‘haksız yere uyguladığı’ düşük gramaj ve zamlı fiyatla ilgili denetimleri hakkında kamuoyuna bilgi vermesi, ayrıca denetimleri daha da sıklaştırması isteniyor.

Bülten-  Yeni Malatya Gazetesi

Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner77

Küspe kokusu bunalttı, çözüm çabası yok!
Küspe kokusu bunalttı, çözüm çabası yok!

Haberi Oku