Malatya:
'Malatya'nın hakkını ben yedirmem; giderim, Başbakanlıkta yatarım!..”

 

“GİDERİM, BAŞBAKANLIKTA YATARIM!..”

TBMM’de  26 Mart 2004 tarihli genel kurulda konuşan CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, İnönü Üniversitesi ve Turgut  Özal Tıp Fakültesinin içinde bulunduğu sorunlar ile Üniversitenin kadro kanununun  çıkarılamamasının çalışanlar üzerinde yarattığı sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya)- “ Sayın Maliye Bakanım, 15 Aralık 2003  tarihinde, bu kadro kanun teklifinin bir kısmını uygun gördü ve Başbakanlık Müsteşarlığına gönderdi,  bir yıl geçti... Ey Başbakanlık Müsteşarlığım, Malatya bunu hak etmiyor mu?! Yazık değil  mi, Malatya'ya yazık değil mi, o hastalara yazık değil mi?!  Ey YÖK'üm, sen,  trafik memurluğu mu  yapıyorsun, bir gün gittin mi, bir gün gördün mü o üniversiteyi?! Acaba, sevdiğin üniversite-sevmediğin  üniversite ayırımı mı yapıyorsun?! Hayır arkadaş, Malatya İnönü Üniversitesi Malatya'nın  üniversitesidir, herkes onu sevmek zorundadır. Benim üniversitem... Değerli arkadaşlarım, yirmi yıl önce öğrenci yurtlarının temeli atıldı, yirmi yıl önce!.. Ey Kredi  ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürüm, yirmi yıl oldu, yirmi yıl... Yahu, acaba çok mu görüyorsunuz?!

yirmi yıl...

Fahri Keskin (Eskişehir) - Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ne yapsın?..

Ferit Mevlüt Aslanoglu (Devamla) - Beyefendi, o zaman, orada o işin temelini atmayacaksın, o zaman bu işi yapmayacaksın! Kim olursa olsun, devletin devamlılığı vardır. Beyefendi, ben, hay kırıyorum! Benim, orada,  hastalarımı kimsenin perişan etmeye hakkı yoktur!  Siz, üçbuçuk yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla buraya üç fakülte açılsın diye karar vereceksiniz... YÖK'üm, sevgili YÖK'üm!..

Fahri Keskin (Eskişehir) - YÖK ise konu, YÖK'ü değiştirelim.

Ferit Mevlüt Aslanoglu (Devamla) - Ya, kardeşim, açılsın diye karar alacaksın, ne  binaya ödenek vereceksin ne adam alacaksın ne kadro vereceksin!.. O zaman, niye açıyorsun kardeşim  burayı yahu?! Niye açıyorsun?! Nedir?.. Anlı şanlı YÖK, Malatya'ya üç tane fakülte hediye  etti! Neyi hediye etti kardeşim?! Nerede? Nerede? Sadece tabelası var. Ne kadro veriyor...  Değerli milletvekilleri, bu çok acı bir olay. Malatyalı bunu hak etmiyor.

Fahri Keskin (Eskişehir) - Haklısın.

Ferit Mevlüt Aslanoglu (Devamla) - Ben, burada, Sayın Başbakanıma geçen gün  konuyu arz ettim, buradan herkese bir kez daha sesleniyorum: Ben, gidip o üniversitenin önünde  yatacağım. O 1 000 arkadaşım perişandır ve eğer, orada çalışan arkadaşlarımın şahsî gayretleri olmasa  o üniversitedeki hastalarım da perişan olacaktır.  Aklıma geliyor, ne geliyor aklıma biliyor musunuz? Don oluyor, her türlü ürüne Afet Kanunundan  para veriliyor; kayısıya, Malatya'da 50 000 çiftçinin kayısısı bu sene yok olmuş, verilmiyor.  Düşünüyorum, acaba diyorum... Sanki kayısı donmadı, öbürlerinin ağaçları mı dondu? Aklıma  geliyor... Acaba bu üniversite Sayın İsmet İnönü'nün adını taşıdığı için mi, acaba bu tıp fakültesi  Sayın Turgut Özal'ın adını taşıdığı için mi bu yapılmıyor? Bunu da düşünmüyor değilim. Sayın yetkililerimden bir daha rica ediyorum; iki yıldır bekliyor bu kanun teklifi, iki yıldır...

Halil Tiryaki (Kırıkkale) - Kime söylüyorsun; bakan yok, kimse yok, bir tane adam yok!..

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Devamla) - Allah'a söylüyorum, Allah'a! Halil Ağa, kimse

duymasın, Malatya'nın hakkını ben yedirmem; giderim, Başbakanlıkta yatarım!..

 

 

Xxxx

 

“SORUN, SİYASETİN ÖTESİNDE BİR EKMEĞİN SORUNUDUR”

TBMM’de 23 Mart 2010 tarihinde 17-18 Mart 2010 tarihlerinde Malatya 'da  meydana gelen don afetine ilişkin olarak Aslanoğlu’nun konuşması şu şekilde;

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) - Sorun hepimizin sorunu, sorun çiftçimizin ve tüm Malatyalının sorunu. Sorun ekmeğimizdir. Bu konuda hepimiz çiftçimize her türlü önlemi almak zorundayız. Hakikaten tüm Malatya'nın tüm  ekonomisi kayısıya bağlıdır. Çiçek dönemini kapsamayan sigorta nedeniyle tüm çiftçilerimiz mağdur  olmuştur. Olay çok büyüktür, zararımız çok büyüktür. Bu nedenle hepimizin bu konuda hassas bir  şekilde çözüm bulacağımızı ümit ediyorum. Sorun, siyasetin ötesinde bir ekmeğin sorunudur,  çocuklarımızın sorunudur, orada yaşayan herkesin sorunudur. Bu konuda kim destek verirse şimdiden  ona bir Malatya Milletvekili olarak teşekkür ediyorum. Özellikle 2090 sayılı Afet Yasası'nın mutlaka  çalıştırılması lazım çünkü çiçek dönemi sigorta kapsamı içinde değil. Bir kez daha, kim destek  olacaksa, ekmek adına, çocuklar adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

 

XXX

 

“NE OLURSUNUZ, MALATYA İNSANININ EKMEĞİNİ ELİNDEN ALMAYIN”

Mevlüt Aslanoğlu’nun TBMM Genel Kurulu’nda 11 Şubat 2004 tarihli Tekel Sigara Fabrikası  ve tütün ekimi ile ilgili konuşması ise şu şekilde;

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) - Fabrika üretim yapılamaz hale geldi. O zaman,  biz, Malatyalı olarak şöyle düşünüyoruz: Acaba, bu, yarın Malatya Sigara Fabrikasının yok  edileceğinin ayak sesleri mi?! Çünkü, hep bunu görüyoruz. Malatya Sigara Fabrikası, Malatya köylüsünün, Malatya insanının yıllarca ekmeğiydi. Ne olursunuz, Malatya insanının ekmeğini elinden  almayın. Sözleşmeli tütün almıyorum diye "tütün ekemezsin" dayatmasını Malatya köylüsüne  yaşatmayalım; çünkü, bu insanlar yıllarca bunu üretti. Biz, devlet, bize bedava para versin  demiyoruz. Türkiye'de tütünün tek alıcısı devlettir, Tekeldir. Her yerde üretilen tütünü alıyorsa,  Malatya'da üretilen tütünü de almak zorundadır. Malatya, bir başka ülkenin toprağı değildir, Malatya  köylüsü başka bir ülkenin köylüsü değildir. Eğer, Türkiye'de tütün üretimi kısıtlamasına gidiyorsanız,  bundan oransal olarak biz de etkilenelim; ama, bizi bundan mahrum etmeyin.

 

XXX

 

“BAKANIN SÖZLERİNE İNANMAMAYA BAŞLADIM”

TBMM Genel Kurulu’nda 4 Haziran 2009 tarihli genel kurul da Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, Malatya Belediyesinin katı atık tesislerinin  tamamlanmamasına ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun sorusu ve tepkisi görülüyor.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) - Sayın Bakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarının

verdiği sözü, ben, herkesin bakanı olduğunu bir bakanın... Ama artık, sizin verdiğiniz sözlere

inanmamaya başladım. Siz, Malatya Belediyesi katı atık tesislerinin 2008 yılında mutlaka yapılacağını

söylemiştiniz, 2008 yılı bitti... Artık, sizin sözlerinize inanmayacağım.

 

Xxx

 

“BAKAN BENİ DUYMUYOR”

TBMM’nin 25 Haziran 2009 tarihli Genel Kurulu’nda Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a soruları ve ilginç diyalogu görülüyor.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) - Sayın Bakan, şu anda kapalı olan elektrikleri bir an önce açın.

Herhalde Sayın Bakan beni duymuyor.

Başkan -Sayı n Bakan duyuyor, duyuyor.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) - Duymuyor, duymuyor.

BAŞKAN - Enerji Bakanımız duyuyor. Ferit Mevlüt Aslanoğlu "Beni duymuyor." diyor da ben  de diyorum ki "Sayın Bakan iki işi bir arada yapar, hem konuşur hem dinler." diyorum.

Buyurun.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) - Şu anda, yeni düzenleme yapana kadar rica ediyoruz

size hepimiz: İnsanların mahsulü yandı, hiç değilse ürünlerini kaldırana kadar kapalı olan elektrikleri

lütfedip açar mısınız.

Başkan - Sayın Aslanoğlu, teşekkür ediyorum.

 

 

“BÜYÜKŞEHİRDE MALATYA’YA HAKSIZLIK YAPILIYOR”

Aslanoğlu 9 Temmuz 2004 tarihli büyükşehir yasası ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kaydediyor, “Malatya ise çevre belediyelerle 504 bin nüfusa ulaşabilmektedir. Böylece hükümet tarafından getirilen 750 bin sınırı nedeniyle yine büyükşehir olamıyoruz. Malatya ve diğer 2-3 il için haksızlık yapıldığını, en azından sınırın mevcut büyükşehir belediyelerinin mevcut nüfusu olarak kabul edilmesini olması gerektiğini defalarca ifade ettik; ancak başarılı olamadık. Meclis'in açıldığı ilk günlerde Malatya'nın büyükşehir belediyesi olması için verdiğimiz kanun teklifine verilen cevap ise 'bu haksızlığın büyükşehir belediyeleri için getirilecek kanun teklifinde giderileceği' şeklindeydi. Ancak, nerede gideriliyor, bu haksızlık? "

 

 

KAYISI BAHÇESİNDE IRGATLIK YAPTI...

Dilek Kasabasına 5 Ağustos 2005 tarihinde giden Aslanoğlu, burada ilginç bir eyleme imza attı. Kayısının içindeki bulunduğu sıkıntıları ırgatlık yaparak dile getiren CHP Malatya Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mevlüt Aslanoğlu, hükümetin bu konuya el atmasını istedi.

CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Malatya'nın Dilek Beldesi Gölpınar Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde 1 saat kadar kayısı ırgatlığı yaptı. Traktörden yaş kayısıyı kasalarla indiren Milletvekili Aslanoğlu, daha sonra kuru kayısı yapım işinde kadınlarla birlikte çalıştı. Çalışma sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aslanoğlu, geçen yıl dondan zarar gören kayısının afet yardımı alamadığını hatırlatarak, bu yıl da fazla rekolte nedeniyle fiyatın çok düştüğünü, kayısının maliyetin altında satılması dolayısıyla üreticinin işçi parasını dahi çıkaramadığını dile getirdi.

 

 

HAMALLIK YAPTIĞI YILLARI HATIRLAYINCA DAYANAMADI...

Pütürge ilçesine 28 Ağustos 2005 tarihinde ziyarette bulunan Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, yola beton harcı döken işçileri görünce, hamallık yaptığı yılları hatırlayarak küreği eline alıp bir süre çalıştı.

Aslanoğlu, sokağa beton yol yapan işçilerin harç yaptığını görünce, ceketini çıkartarak küreği eline aldı. Kendisinin de yıllar önce hamallık yaptığını söyleyen Aslanoğlu, Belediye Başkanı Necdet Ayaydın ile birlikte bir süre harcı karıştırdı.

 

SİLAH TAŞIMAYI BIRAKTI

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, taşıma ruhsatlı silahını 19 Eylül 2005 tarihinde TBMM Koruma Amirliği'ne teslim etti.  Aslanoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, taşıma ruhsatlı silahını bıraktığını açıkladı. "Bizlerin örnek olması gerekiyor. Toplumun geleceğine, çocuklarımıza örnek olmamız gerekir" diyerek  Malatya'da maganda kurşununa kurban giden üniversite öğrencisi Begüm'ün kendisinin çok yakın arkadaşının kızı olduğunu hatırlatan Aslanoğlu, "Begüm kucağımda büyüdü. Ancak maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Olaydan sonra silahımı bırakma sözü vermiştim. Bugün bu sözümü yerine getiriyorum. Taşımalı silahım var ancak hiçbir zaman silah kullanmadım. Taşımalı silahımı teslim edeceğim. Çünkü bizler sevincimizi de üzüntümüzü de birilerinin canını yakarak yaşıyoruz" diye konuştu.


 

“HER ŞEY BİTTİ, İNÖNÜ’NÜN BIYIKLARIMI KALDI”

 

Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü 5 Mayıs 2010 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İnönü'yü Hitler'e benzetmesiyle ilgili tartışmalara sahne oldu.

Başbakan Erdoğan'ın, İsmet İnönü'yü Alman diktatör Hitler'e benzetmesine CHP'nin tepkisi Anayasa değişikliği görüşmelerinde yeniden gerginliğe neden oldu. CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Başbakan Erdoğan'ın İnönü'ye Hitler benzetmesini eleştirerek, "Onun bıyıklarıyla uğraşmayın. Her şey bitti bir bıyıkları mı kaldı?" dedi. Aslanoğlu, Başbakan'ı özür dilemeye de çağırdı.

 

 

“DUA EDİYORUM Kİ BU AB BATSIN, BİZ DE BU İŞTEN KURTULALIM"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 22 Kasım 2010 tarihli görüşmeler sırasında bir konuşma yapan CHP Malatya Milletvekili Aslanoğlu, AB'nin Türkiye'yi sürekli oyaladığını belirterek, artık buna bir son verilmesi gerektiğini, Türkiye'nin işine yaramayan bir AB'yi istemediğini söyledi. Aslanoğlu, "Dua ediyorum ki bu AB batsın, biz de bu işten kurtulalım. Orhan Gencebay'ın 'Batsın bu dünya'

dediği gibi, batsın bu AB. Yanak sıkılmasından artık utanıyorum" şeklinde konuştu.

 

TALEPLERİ CEKETİNE İĞNELEDİĞİ DÖVİZLERLE BAKANA İLETTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 25 Kasım 2011 tarihli görüşmeleri esnasında  CHP Malatya Milletvekili Aslanoğlu, komisyon salonuna, ceketine iğnelediği dövizlerle gelirken, Aslanoğlu'nun ceketinde taşıdığı dövizlerde, 'İntibak yasası istiyorum', 'Gazeteciyim, yıpranma hakkımı istiyorum', 'Yaşa takılanlar ölecek mi?' yazdığı gözlendi. Aslanoğlu, toplantı için salona gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile de ceketinde dövizlerle tokalaştı. Aslanoğlu, bunun bir protesto değil taleplerini dile getirmenin bir yolu olduğunu belirtti.

 

 

KOMİSYON SALONUNA LİMON FİLELERİYLE GELDİ

 

CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, elinde limon fileleriyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna geldi.

TBMM'de 2013 bütçesi üzerindeki 30 Ekim 2012 tarihli  görüşmeleri esnasında CHP İstanbul Milletvekili Aslanoğlu, üzerinde 'Artık çorba için değil göz için de limon', 'Bu limonlar İçişleri Bakanı'na bedava', 'Artık hem ayılana hem bayılana limon' yazılı kağıtların bulunduğu limon fileleriyle salona geldi. Aslanoğlu ayrıca yanında getirdiği 'Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden biber gazı ödeneğine son' pankartlarını da salonun duvarlarına astı.

 

MECLİS'TE 'ZİNCİRLİ’ PROTESTO

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 1 Kasım 2012 tarihli  2013 bütçesi üzerindeki görüşmelerinde Aslanoğlu bugün de ilginç bir protestoya imza attı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in de katıldığı toplantıya ellerini zincirleyerek gelen Aslanoğlu, tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılmamasına tepki gösterdi. Aslanoğlu, aynı suçtan ceza alan bazı milletvekillerinin bulunduğuna işaret ederek, "Ciğerim yanıyor. Cumhurun iradesi burada olmadığı için ciğerim yanıyor. Cumhurun iradesiyle seçilen milletvekilleri hapiste olamaz. Kesinleşen suçu olmayanlar hapiste olamaz" şeklinde konuştu.

 

“BİR ŞEY YAPARSAM YİĞİTCE YAPARIM”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 15 Kasım 2012 tarihli, İçişleri Bakanlığı'nın 2013 bütçe görüşmelerine  öncesinde CHP'li milletvekilleri tarafından biber gazı sıkılması, komisyon çalışmaları sırasında da ara ara tartışılıyor. CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, tartışmalar sırasında, "Biz kimseye gaz sıkmayız" diyerek, biber gazının yanlışlıkla sıkıldığını ve biber gazını sıkanın ise komisyonda görev almayan bir milletvekili olduğunu söyledi. Aslanoğlu'nun "Biz kimseye gaz sıkmayız" sözünü tekrarlaması üzerine İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Polis sıkmıştır" diyerek CHP'li milletvekillerinin daha önceki eleştirilerine gönderme yaptı.

İçişleri Bakanı Şahin'in "Polis sıkmıştır" sözü üzerine sinirlenen CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, "Dalga mı geçiyosunuz Sayın Bakan, dalga mı geçiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Aslanoğlu, "Biz kimseye biber gazı sıkmayız, biz sadece gül suyu sıkarız, çiçek atarız" diye konuştu. Aslanoğlu, kendisinin biber gazını savunduğu yönündeki eleştiriler üzerine ise, "Ben bir şey yaparsam yiğitçe yaparım. Ben yiğidim" dedi.Yeni Malatya Gazetesi
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Şahnahan Deresi'nin Çehresi Değişiyor

Haberi Oku