Malatya:
'Ülkenin size ihtiyacı var”


 Malatya Valisi Vasip Şahin, dünyada son yıllarda yerel yönetimlerin gittikçe önem kazanmaya başladığını, günümüzde yerel yönetimlerin genişleyen bir hizmet modeline doğru evrildiğini belirterek “İşte bu yüzden akademik düzeyde yerel yönetim eğitimi alan öğrenciler daha fazla aranır hale gelecek, yerel yönetim alanındaki istihdamda yerel yönetim formasyonuna sahip olanlar aynı zamanda ayrıcalıklı bir konuma da sahip olacaktır” dedi. 

Rektör Yardımcısı ve MYO Müdürü karşıladı

Malatya Valisi Vasip Şahin, İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetim Bölümü’nün daveti üzerine dün, Yerel Yönetim Bölümü’nde Türkiye’nin Yönetim Yapısı dersinde, “İdari Sistemimizde İl Yönetimi ve Valilik Teşkilatı” konulu dersi anlattı. 

Vali Vasip Şahin, saat 08.30’da başlayan ders için Battalgazi Kaymakamı Asalet Karabulut ile birlikte erken saatlerde İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu’na geldi. Vali Vasip Şahin’i İnönü Üniversitesi Battalgazi Yerleşkesi’nde İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Künkül, Battalgazi MYO Müdürü Doç. Dr Hüseyin Karlıdağ, Batalgazi MYO Yerel Yönetimler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz, Yerel Yönetimler Bölümü Öğretim Görevlisi Cumali Aydoğan, Battalgazi MYO Genel Sekreteri Sabri Elmas ve öğrenciler karşıladı. 

Malatya Valisi Vasip Şahin ilk olarak Battalgazi MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Karlıdağ’ın makamına geçti. Buradaki sohbette Malatya Valisi Vasip Şahin’i aralarında görmekten mutlu olduklarını belirten İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Künkül, il yöneticilerinin sosyal bilimler alanında öğrenim gören öğrencilerle buluşmasının öğrencilere devlet katında edinilmiş deneyimlerin aktarılması açısından önemli faydalar sağlayacağını kaydetti. Battalgazi MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Karlıdağ ise, Vali Vasip Şahin’e okulun eğitim, akademik kadro ve öğrenci durumu hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Hüseyin Karlıdağ, “Sayın valimiz Vasip Şahin bugün okulumuzun Yerel Yönetimler bölümü öğrencilerine bir ders anlatacak. Davetimiz üzerine bugün burada hem ders anlatacak hem de çok önemli ve değerli olduğunu düşündüğüm yönetim deneyimlerini paylaşacak öğrencilerimizle. Sayın valimize ricamızı kırmayarak bize ve öğrencilerimize ayırdığı zaman için çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Vali Vasip Şahin de Malatya’da tüm kurumlarla sıkı bir diyalog içinde olduklarını ifade ederek, “İnönü Üniversitemiz ile de çok yakın ilişkiler içindeyiz. Üniversitemiz Malatya için her açıdan büyük önem taşıyor. Ben her zaman öğrencilerle, gençlerle, üniversitelilerle birlikte olmaktan mutluluk duydum. Bugün Battalgazi Meslek Yüksek Okulu’nda öğrencilerle buluşacak olmaktan, onlara gelecekteki yaşamlarında faydalı olacağına inandığım bazı bilgi, deneyim ve değerleri aktaracak olmaktan da son derece mutluyum” diye konuştu. 

Şahin, Türkiye’nin Yönetim Yapısı Dersinde Valilik sistemini anlattı

Vali Vasip Şahin daha sonra dersin yapılacağı dersliğe geçti. Burada Türkiye’nin Yönetim Yapısı dersinin öğretim elemanı Niyazi Doğan tarafından karşılanan Vali Vasip Şahin, öğrencilerle selamlaştı ve kısa sohbetler gerçekleştirdi. 

Ders için kısa bir sunuş konuşması yapan dersin öğretim elemanı Niyazi Doğan, “Malatya Valisi Sayın Vasip Şahin’i, devletin ve yürütme gücünün ildeki tepe yöneticisi olarak bugün siz Yerel Yönetim Bölümü öğrencilerine Türkiye’nin Yönetim Yapısı dersimiz kapsamında ‘İdari Sistemimizde İl Yönetimi ve Valilik Teşkilatı’ başlıklı dersi anlatmak üzere davet ettik. Sayın Şahin, davete ilişkin ricamızı kırmayarak yoğun programı içinde Battalgazi MYO öğrencilerine zaman ayırdı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyorum. İnanıyorum ki bu ders sadece öğrencilerimizin maddi bilgilerini arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda yerel yönetim öğrencilerine yönetsel vizyon kazandıracak, belki de kariyer planlamasında bir dönüm noktası olacaktır” dedi. 

Bu sunuştan sonra Malatya Valisi Vasip Şahin ‘İdari Sistemimizde İl Yönetimi ve Valilik Teşkilatı’ başlıklı dersine başladı. Battalgazi MYO Yerel Yönetim Bölümü öğrencileri ile bir ders vesilesi ile birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Vali Şahin, ilk olarak Türkiye’nin genel yönetsel yapısı bağlamında merkezi yönetim ve merkezi yönetimin taşra teşkilatı ile olan idari, hukuki ve siyasal bağlarını anlattı. 

Öğrencilerle inter-aktif ders

Yaklaşık 40 dakikalık bu dersten sonra Vali Vasip Şahin, Battalgazi MYO Yerel Yönetim Bölümü öğrencilerinin ders kapsamındaki ve Türkiye’nin genel yönetimine ilişkin sorular sormasını sağlayarak dersi inter-aktif modele dönüştürdü. 

Bu bölümdeki ders anlatımında öğrencilerin sorularından hareketle devlet katındaki yönetsel deneyimlerini de zaman zaman aktaran Vali Vasip Şahin’in Battalgazi MYO Yerel Yönetimler Bölümü’ndeki dersinde öne çıkan başlıklar şöyle gerçekleşti: 

‘Mesleği taammüden seçtim’

Daha önce İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü yaptım. Daha sonra Düzce Valiliği görevini yaptım ve şimdi Malatya valisiyim. Malatya’da bundan 20 yıl kadar önce Pütürge kaymakamlığı yapmıştım. Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundum. Genel Müdürlük, Daire Başkanlığı, Kaymakamlık ve Valilik derken 30 seneyi tamamlamak üzereyiz. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuyum.1985’te mezun oldum. 1986’da kaymakamlık mesleğine dahil oldum. 1986’da başladığım görevimde bugünlere kadar geldim. Allah sizlere de nasip etsin. Mesleği taammüden, yani bilerek isteyerek ve tasarlayarak seçtim. İdealize ettiğim bir meslekti. Demek ki nasibimizde varmış ve bugünlere geldik. 

 ‘İllerin idaresi ‘yetki genişliği’ esasına dayanır’

Ülkemiz Anayasamıza göre ikili bir yönetim yapısına sahip. Merkezi ve yerel yönetim diye. Merkezi yönetim de kendi arasında ikili bir yapıya sahiptir. Merkez ve taşra teşkilatı diye. Merkezi idarenin karşılığında bir de yerel yönetimler var. Yerel yönetimin şehirdeki yapılanması belediyelerdir. Kırsaldaki yapılanması ise İl Özel İdareleri. Bir de köyler var idari yapılanmamız sisteminde. Tabi biz yerel yönetimler içinde değiliz. Biz merkezi idarenin taşra teşkilatıyız. Malatya şu anda büyükşehir konumunda ve yerel yönetim olarak sadece belediyeler var artık. İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır. Yetki genişliği İdare Hukuku’nda çok dar bir kesime tanınmış bir yetkidir. Fiilen Vali ve kaymakamların kullandığı bir yetki genişliğidir. Mahalli idarelerle ilgili hüküm Anayasamızın 127. Maddesinde belirlenmiştir.

 “Akademik anlamda Yerel Yönetim eğitimi almış gençlere bu ülkenin ihtiyacı olacak”

30 Marttan sonra büyükşehir ölçeğinde biraz değişti ama belediyeler mahalli ortak ihtiyaçların karşılanmasında görev alan bir yapıdır. Günümüzde yerel yönetimler gittikçe genişleyen  bir hizmet modeline doğru gitmeye başladı. Yerel Yönetimler gittikçe genişleyen bir hizmet modeline evrilmektedir. Bu yüzden akademik anlamda Yerel Yönetim eğitimi almış sizin gibi gençlere bu ülkenin ihtiyacı olacak. Yereldeki öncelikler nedir yol su elektrik kanalizasyon bayındırlık hizmetleri, sosyal donatılar gibi ihtiyaçlar.  Ama bu alt yapılar tamamlandıkça günümüz belediyeciliği sosyal belediyeciliğe doğru kayıyor. Dikkat edilirse artık meslek kursları açılıyor, her ne kadar halk eğitim görevi olsa da onların açması da sorun teşkil etmiyor. Sağlık spor hizmetleri, belki merkezi idareye ait bir takım kamusal hizmetler, spor kulüplerine yardım, sulama hizmetleri dahil bütünleşik belediyelerde artık tarımsal sulama hizmetleri bile belediyeler tarafından yapılacak. ‘Tarımsal sulama ne kadar merkezi hizmettir?’  diye sorabilirsiniz, Tabi burada bazı tartışmalar var. Hangi hizmet merkezi hangi hizmet yereldir. Ama büyük hizmetler büyük kaynaklar gerektirdiği ve bu kaynakların verimli kullanılması bakımından büyük hizmetlerin merkezi idare tarafından yapılması gerekiyor. Atatürk, GAP projesi gibi büyük projeleri merkezi teşkilatın yapması gereken işlerdir. 

‘Sizin burada Yerel Yönetim eğitimi alıyor olmanız belediyeler için nitelikli insan kaynakları bakımından ciddi fırsatlar yaratıyor’

Sizler burada yerel idarecilik hizmetleri konusunda eğitiliyorsunuz, bunun için eğitim görüyorsunuz, bir defa şunu bilelim: Dünyanın son yüzyıllarda gidişatı şöyle: Yerel yönetimlere daha çok yetki tanınması noktasına gidiyor. Yerel yönetimlerin görev ve yetkilerin daha fazla arttırılması yönünde bir eğilim var. Dolayısıyla sizin bulunduğunuz nokta ve gittiğiniz yol gittikçe daha büyük önem kazanıyor. Merkezi idare gittikçe rolünü daha çok azaltıyor ve yerel yönetimlerin rolleri daha da artıyor. Sizin burada özellikle yönetim modelini mantığını kavramış olmanız belediyeler acısından büyük bir kazanım olacaktır. Çünkü şu anda maalesef kafa karışıklığı devam ediyor. Belediyelerde bürokrasinin daha da güçlenmesi lazım. Bunu bürokrasiyi güçlendirelim mantığıyla söylemiyorum. Bir takım yerel hizmetlerin, iş ve işlemlerin verimliliğinin arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması açısından, güvenlik açısından, doğru bir hukuki zemine oturtulması bakımından söylüyorum. Dolayısıyla sizin bu konuda yetişmiş insanlar olmanız, yerel yönetimlerde yer almasının belediyelere büyük faydasının olacağını ifade etmek istiyorum. Özellikle bu konuda çok araştırma yapmanızı istiyorum. 

Vali Şahin’den öğrencilere tavsiyeler

“Araştırın-ziyaret edin-sorun-öğrenin”

Diğer yerel yönetim birimleri, kaymakamlıklar, belediyeler buraların hepsini ziyaret edin, araştırın, öğrenin ve bilgi paylaşımında bulunun. Burada öğrendiğiniz bilgileri pekiştirme anlamında ziyaretlerde bulunun.  Hocalarınız mesela bizim gibi kamu görevlilerini sizinle buluşurdular. Bu anlamda başka yerel yöneticileri de eminim ki sizinle buluşturuyorlar. Bütün bunlardan istifade etmeye çalışın ve olabildiğince soru sorun. 

‘Kamuya personel alımında bazı alanlar için ‘Yerel Yönetimler mezunu olmalıdır’ şartı konulabilir’

Kamuya personel alımında belki ortaya konulan şartların arasına ‘Alınacak personel yerel yönetimler mezunu olmalıdır’ şartı eklenebilir. Bu bölümden mezun öğrencilerin hem de yerel yönetimlerde donanımlı insanların istihdamı sağlanabilir.  Ama bunun için de burada eğitim alan siz değerli gençlerimizin kendinizi son derece donanımlı yetiştirmeniz ve bu yönde özellikle pratikteki bilgilerinizi arttırmanız büyük önem taşıyor. Böylece sesinizi de duyurabilirsiniz. Çünkü bu iki yıllık eğitim az bir süre değil. Bu süreyi iyi değerlendirip hocalarınızdan, diğer yerel yöneticilerimizden gerektiği kadar istifade edebilirseniz aranan elamanlar olursunuz. Çünkü meslek yüksek okullarının bu yönü gittikçe önem kazanmaya başladı. İtfaiye yetiştiren, arama kurtarma teknisyeni yetiştiren okullar açılmaya başlandı ve artık buralardan elaman isteniyor. 

‘Ülkenin size ihtiyacı var… Nitelikli insan gücü için Türkiye’nin meslek yüksek okullarına ihtiyacı var’

Meslek yüksek okulları Türkiye’nin çok önemli ihtiyaçlarıdır. 4 yıllık okullarımız çok ama ara kademede işi götürecek, işin mutfağını takip edecek olan sizler az yetişiyorsunuz. İyi yetişirseniz iyi işler yaparsınız ve ülkenin size ihtiyacı var. Kaldı ki sadece yerel yönetimlerde demiyorum, diğer bütün teknik konularda eğitim veren meslek yüksek okullarında iyi yetişmiş insan gücüne Türkiye’nin ihtiyacı var.

‘Vali seçimle gelirse valilik ve belediye başkanlığı tek makamda birleşir’

‘Vali seçimle gelir mi?’ diye soruyorsunuz. Valiler seçimle gelirse belediye başkanı olur. O zaman birleştirmek lazım. Tek bir yönetim tekniği olarak koymak lazım. Bu bir tercihtir. Bu tercihi kim yapar? Millet yapar, parlamento yapar. Dolayısıyla bu bir tercih olur, olabilir. Ben seçilmişlerin, vatandaşın seçtiklerinin karar merciinde olmasından yanayım. Parlamentomuz var, parlamentodan çıkan bir yürütme var. Başta belki tabi bu ayrımı yapmak lazım. Yasama, Yürütme ve Yargı. Seçilmişler tarafından ortaya çıkan bir hükümet var. Belediyeler var. Özel İdareler var. Tabi demokratik parlamenter sistemde bunların hakim olması lazım. Bu işin olmazsa olmazı. Ama bir de öbür taraftan bakmanız lazım. Hükümet seçilmiş bir organ olmasına rağmen, yerelde seçilmiş olan kurumlarla ilişkisi bir vesayet ilişkisi. Doğrudan bir hiyerarşik ilişki yok. Siz devletin işlerini ve ilişkilerini bir tarafta taşrada da sürdürmeniz lazım ve sizin orada bir temsilciniz lazım. Bu nedenle yetkileri azaltılsa da valilik ve kaymakamlık sisteminin demokratik parlamenter yönetim şekillerinde hala bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama bu bir tercihtir. Sisteminizi farklılaştırırsınız, başkanlık sistemine geçersiniz valilileriniz de seçimle gelir. Ama bizim Osmanlıda da valiler merkezi idarenin temsilcisi olarak hep atanmışlardır. Ama belki halk tarafından seçilecek olan vali adaylarına belli bir deneyim, tecrübe ve birikim kriteri konulabilir. Bu kriterler konulduktan sonra seçebilirsiniz. Dediğim gibi bu bir tercihtir ve Türkiye halkının ben her zaman sağduyusuna ve tecrübesine güveniyorum. Onlar hiçbir zaman yanlışta ortaklamamışlardır.

‘Çalışmadığım yerden sormayın’ esprisi gülümsetti 

Vali Vasip Şahin, 45 dakika olarak planlanan ancak 1 saati aşkın devam eden derste, öğrencilerin sorularının ard arda devam etmesi üzerine “Çok güzel, anlamlı ve içerikli sorular soruyorsunuz. Bu benim açımdan son derece sevindirici bir durum. Çünkü soru sormak da bilgiden kaynaklanır’ dedi ve ardından ‘Ama çalışmadığım yerden sormayın’ şeklinde espri yaptı. 

Vali Şahin ‘ Görev yaptığınız yerlerdeki en büyük ve ortak sorunlar nelerdi?’ şeklindeki soruya, görev yaptığı hiçbir yerde şikâyetçi olmadığını söyledi. Şahin “Ben bir kere nerede görev yaptıysam asla müşteki olmadım. İnsanlardan, toplumdan şikayetçi olmamaya çalıştım, bu bana göre benim için bir şanstır. Şartlardan istifade etmeye çalıştım. Şartlarınız hiçbir zaman sizin hedeflerinize yeterli gelmiyor, ama karşılaşılan en büyük sorun yetişmiş, nitelikli insan kaynakları konusu olduğunu söyleyebilirim” dedi. 

Bir başka öğrencinin, ‘Malatya’da görev yapan kimi valiler buradan ayrıldıktan sonra kendilerinden söz ettirecek projeler yapmaya önem veriyor. Sizin de bu tür projeleriniz var mı? Yolundaki soruya Vali Vasip Şahin, “Benim yönetim ve kaynak kullanımı anlayışımda kendimden söz ettirmek amaçlı proje yapmak yoktur. Malatya’nın fiziksel, sosyal, kültürel ihtiyaçları öncelik sırasına göre belirlenir ve ona göre planlama yapılır. Zaten yatırımların bir bölümünü de merkezi yönetimin yatırım programları kapsamında yürütüyoruz. Ben eğitim projelerine, eğitim kalitesinin yükseltilmesine hizmet edecek projeler üretilmesine büyük önem veriyorum. Okul-aile işbirliğini geliştirecek ve öğrencinin eğitimi kadar kişisel gelişimine de büyük katkı sağlayacak Aile Öğretmenliği projesini başlattık. Öğrencilerimizin velilerini öğretmenleri ile daha sıkı bir diyalog için motive ettik. Özellikle öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklar edinmesinin önünü almak için çalıştık. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Daha da önemlisi modern şehir yapılanmasının bir sonucu olarak zayıflayan sosyal dayanışma ruhunun canlandırılması, komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesine hizmet edecek toplumsal eksenli projeler ürettik’ şeklinde cevap verdi. 

Yerel Yönetim öğrencilerinden Vali Vasip Şahin’e plaket

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Künkül, Battalgazi Kaymakamı Asalet Karabulut, Battalgazi MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Karlıdağ ve’un da takip ettiği ders  Battalgazi MYO Yerel Yönetim Bölümü öğrencilerinin sorularının sonaermesinden sonra alkışlarla tamamlandı. 

Battalgazi MYO Yerel Yönetim Bölümü öğrencileri, günün anısına hazırladıkları plaketi Malatya Valisi Vasip Şahin’e sundu ve kendilerine ayırdığı zaman için teşekkür etti.  

Topraksız tarım seralarını gezdi

Vali Vasip Şahin, dersten sonra İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Battalgazi kaymakamı Asalet Karabulut ile birlikte Battalgazi MYO çiçek-meyve ve sebze seralarını gezdi. Bu sırada Vali Vasip Şahin’e seralardaki tarımsal üretimle ilgili bilgi veren Battalgazi MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Karlıdağ,Battalgazi MYO’nun eğitim faaliyetlerinin önemli bir bölümünün uygulamalı eğitim olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Karlıdağ, seraların hem öğrencilerin uygulamalı tarımsal eğitim alanı olduğunu hem de Malatya’da topraksız tarımla çilek ve çeşitli sebze türleri yetiştirildiğini, çok zengin bir yelpazede de çiçek yetiştiriciliği yapıldığı bilgisini verdi. 

HABER-FOTO: Güler HAZARYeni Malatya Gazetesi
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Başkan Çınar Yatırımları İnceledi

Haberi Oku