Malatya:
‘Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri'  

Malatya Valiliği tarafından, ‘Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri’ ile ilgili açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere gönderilen trafik tedbirlerine ilişkin olarak Malatya Valiliği’nce   Kaymakamlıklar başta olmak üzere Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Malatya İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’ne, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda şu bilgilere yer verildi:

“Trafik kazalarının en aza indirilmesi için, kısa vadede yapılacaklarla ilgili bir sistem yaklaşımı geliştirilerek "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" 12 Eylül 2017 tarihinde uygulamaya konulmuştur. Politika Belgesiyle trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, kaza nedeniyle yaşanmakta olan manevi kayıplar yanında sosyo-ekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte, karayollarımızdaki turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerin ve uzun mesafelere bağlı olarak seyahat sürelerinin arttığı gözlenmektedir.

Söz konusu artışın trafik güvenliğine olabilecek olumsuz etkilerini en aza indirmek ve trafik kazalarıyla en seri şekilde mücadele edebilmek için başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanmış trafik denetimleri önem kazanmaktadır.

Bu bağlamda, polis ve jandarma trafik birimlerinin bir plan dahilinde bu denetimleri yapmaları ve kural ihlali yapsın veya yapmasın sürücüleri karayolu üzerinde durdurarak yüz yüze temas etmeleri ve iyi iletişim kurmaları, sürücü davranışını değiştirme ve ikna etme yöntemlerinin başında gelmektedir. Ancak bu sayede ortak karayolu güvenliği bilinci oluşturulabilecektir. Ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla;

1. Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'nde yer alan hususların hayata geçirilmesinde il trafik birimlerince gerekli özen ve kararlılık gösterilecektir.

2. Trafik polis ekipleri ile jandarma trafik timlerinin müşterek yürüttüğü Türkiye Trafik Güvenliği uygulamasının etkinliği herkesçe görülmüş, ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak yapılan bu uygulamayla aynı anda, şehir içi. şehirlerarası ve köy yollarında çok sayıda araç ve sürücünün denetlenmesi sağlanmıştır. Bu uygulamanın devamlılığının sağlanarak, ülke ve il genelinde polis ve jandarma trafik birimlerinin imkan ve kabiliyetleri zaman zaman belirli trafik denetim amaçlarına yönelik olarak birleştirilerek, yol kullanıcıların sürekli, etkili ve yoğun şekilde polis ve jandarma trafik birimleri tarafından denetlenmeleri konusunda gerektiğinde ihtiyari olarak kurulacak "Karma Ekipler” aracılığıyla çok sayıda taşıt ve sürücünün denetlenmesi hedeflenecektir.

3. Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında "Gerçek ve Algılanan Yakalanma Riski Duygusu''nun geliştirilmesine yönelik olarak GÖRÜNÜR olmaları sağlanacak, ayrıca yine bu amaca yönelik olarak hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden kesimlerde sabit ve seyir halinde görevlendirilecektir.

4. Tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılan seyahatlerin süresi ve mesafesinin artacağı dikkate alınarak Temmuz ve Ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve şoförlere trafik denetimleri etkili bir şekilde hissettirilmek suretiyle, vatandaşlarımızın güven duygusu pekiştirilecek, ortak trafik güvenliği bilinci oluşturulmasına çaba gösterilecek, yapılan yoğun denetimler ile trafik kontrol noktalarında yüz yüze iletişim kurularak, dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacaktır.

5. Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (TUR taşımacılığı) olarak tabir edilen ve bireysel veya sivil toplum örgütleri, dernekler, okul idareleri, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi. tur. sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik taşımacılıkta önemli bir artış olduğu dikkate alınarak, bu faaliyetleri yürüten araçlara yönelik "etkin, yoğun ve sürekli’' trafik denetimleri planlanarak uygulanacaktır.

6. Ülke genelinde yolcu otobüslerinin karışmış olduğu, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının günün 02.00-08.00 saatleri arasında daha yoğun meydana geldiği, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla arttığından bahisle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ile bilgilendirmeleri yapılacaktır.

7. Takograf kullanması zorunlu olan taşıtların şoförlerinin karıştıkları kazalarda, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önemli etkisinin olduğu anlaşıldığından, takografların denetlenmesi amacıyla yapılan yol üzeri kontroller ile terminal çıkış, varış ve ara istasyonlarında gerekli denetimler yapılacaktır. Şoförlerin sürekli ve toplam süre ile hız ihlalinin tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılması, bu şoförlerin sefere çıkmalarının önlenmesi ve bu durumdan yolcuların da haberdar edilmelerinin sağlanması, şoför kimlik bilgileri ile takograftaki kart bilgileri karşılaştırılarak, her ikisinin aynı kişi olması sağlanacaktır.

8. Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimlere özel bir önem verilecektir. Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecektir.

9. Otogarlarda, otobüs şoförleri ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı konusunda özen gösterilecek. yolcular bu konuda bilgilendirileceklerdir.

10. 2018 yılı ilk 5 aylık döneminde meydana gelen motosiklet kazalarına bakıldığında bu kazaların 2017 yılı aynı dönemine göre % 11.9 oranında artarak 14.344 rakamına ulaştığı görülmektedir. Bu kapsamda motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımı ile ilgili denetimlere önem verilecektir. Emniyet kemeri ve koruma başlığı kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecektir.

11. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde; karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin vb. uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek, kısıtlama ve yasaklara uymaları konusunda Ziraat Odaları ve diğer platformlarda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

12. Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimleri artırılacak, araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılacak, gerekli bütün tedbirler  

alınacaktır. Münhasıran mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecektir.

13. İl merkezlerinde Ulaşım Master Planlarının gözden geçirilmesi sağlanacak, gelişen, taşıt ve yolculuk sayıları ile beklentileri imar planlarında dikkate alınmak üzere, gelecekteki ulaşım ihtiyacı yeniden değerlendirilecektir. Parklanma sorununun kalıcı çözümüne yönelik, yerel yönetimlerce politikaların oluşturulması ve bu politikaların kararlılıkla uygulanması sağlanacaktır.

14. 2017 yılında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının %19'unun yayaya çarpma neticesinde meydana geldiği. 2018 yılının 5 aylık döneminde ise 12.145 adet yayaya çarpma şeklinde kaza gerçekleştiği göz önünde bulundurularak, bu kazaların yer. gün. saat, hava ve yol koşulları, oluş şekilleri ile yaya ve sürücü kusurları analiz edilerek, kaza noktalarında gerekli revizyon ve güvenlik artırıcı önlemlerin uygulanması sağlanacaktır. Bu noktalardaki taşıt/yaya çarpışmaları sonlanıncaya kadar konu UKOME/İ1 Trafik Komisyonu gündemine alınacak, uzman kişilerden oluşan çalışma grupları kurularak önerileri raporlaştırılacaktır.

15. Eğitim ve iletişim kampanyalarıyla tüm yol kullanıcılarında, ortak trafik güvenliği bilinci oluşturulması amacıyla, eğitim ve iletişim biliminin tüm olanakları seferber edilerek, üniversitelerin ilgili birimleri, mahalli görsel ve yazılı medyadan olabildiğince yararlanılacak. KGYS, EDS ve PTS gibi görüntü kayıt sistemlerinden elde edilen kaza görüntülerinin, kişi ve araç isim ve plakaları görünmeyecek şekilde, sosyal medya/yazılı ve görsel medyadan en üst düzeyde yararlanılarak kamuoyuyla paylaşılması sağlanacaktır. Bu paylaşımlar sırasında doğru davranışlar da açıklanarak, kazaların nedenleri, oluş şekilleri ve sürücü-yaya kusurları yorumlanarak açıklanacak, görüntülerin bir eğitim materyali olması sağlanacaktır.

16. Yolcu ve eşya taşımacılığı sektöründe aktif olarak yer alan, başta okul servis araçları, taşımalı eğitim servis araçları ile toplu taşıma araçlarının şoförleri olmak üzere, eğitimleri planlanacak, eğitimler etkili, yoğun ve sürekli, şekilde uygulanacak, eğitimlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğiticileri. MTSK usta öğreticileri, polis ve jandarmanın trafik personeli, alan uzmanları, belediye, karayolları, ulaştırma müdürlükleri ile STK ve mühendis odalarının bu alanda deneyimi olan personeli, fizik öğretmenleri ve psikologların konuşmacı olarak katılımları sağlanacaktır.

17. İl genelindeki kamu çalışanlarının, seminer, konferans ve panellerle "güvenli sürücülük ve yol güvenliği" konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

18. Trafik denetimleri ve sonuçları konusunda sosyal medya ile yazılı ve görsel medyadan en üst düzeyde yararlanılacak, ortak karayolu bilincinin oluşturulmasına gayret edilecektir.

19. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliğine riayet edilerek, yol ve geçiş güvenliği gibi gerekçelerle, denetim personelinin ve ekip araçlarının görev bölgelerinden uzaklaşmaları ve planlı denetimlerin zaafa uğramasına müsaade edilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın, düzenli ve güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yukarıdaki sayılan hususlarla ilgili tedbirlerin titizlikle alınıp uygulanması, konunun valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi ve konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. " (Bülten)BÜLTEN
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Vali Baruş, "Önemli gelişmeler sağlandı"
Vali Baruş, "Önemli gelişmeler sağlandı"

Haberi Oku