Necati DİKMEN
Necati DİKMEN
ÖZLEDİĞİM YILLAR GÖZÜMDE TÜTENLER:...
Yeniden merhaba, şimdi de sizlere kış hazırlıklarından bulgur kaynatma (burğur gaynatmadan) söz edeceğim. Eskiden, Malatya'nın yerli ailelerinin hemen hemen hepsinin tarlası ve bahçesi var idi, ayrıca her evde inek beslenirdi ve beş...
ÖZLEDİĞİM YILLAR GÖZÜMDE TÜTENLER:...
Bulgur kaynatma: İhtiyacı kadar buğdayı kendi tarlasından veya buğday pazarından edinen her yerli aile senede bir kez bulgur kaynatır, bu işlem yapılırken komşular da onlara yardımcı olurlardı. Bir seferde sekiz, on gırat bulguru kaynatmak...