Danıştay'dan Çakır'a kötü haber


GÜLER HAZAR

Danıştay, Malatya Belediyesi’nde çalışan bir personelin, belediye yönetiminin Anayasa ve yasalara aykırı biçimde personel görevlendirmesi yaptığı gerekçesiyle Belediye Başkanı Ahmet Çakır aleyhindeki şikâyetinin İçişleri Bakanlığı tarafından işleme konulmamasına yönelik yaptığı itirazı kabul ederek, İçişleri Bakanlığı’nın Başkan Çakır hakkında soruşturma açılmasını engelleyen kararını iptal etti.   

Malatya Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü’nde görevli M.Ç., geçtiğimiz yıl Malatya Valiliği’ne ve Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusu ile, belediye yönetiminin Anayasa ve yasalara aykırı biçimde kadrolu devlet memurlarının görev ve yetki alanındaki iş, işlem ve makamları taşeron firma personelinin uhdesine verdiğini iddia ederek başta Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Bozkurt ve ilgili diğer belediye yetkililerini şikayet etmişti.

Belediye personeli M.Ç. suç duyurusunda ayrıca, Malatya Belediyesi özel kalem müdürlüğü makamının belirli kişilerin sınavsız devlet memurluğuna geçiş için kötü niyetli biçimde kullanıldığını ve kendisinin görevde yükselmesinin önlenmesi için yıldırma (mobbing) uygulandığını ileri sürmüştü.

Malatya Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü personeli M.Ç., Malatya Valiliği’ne ve Malatya Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusu için, savcılıkça İçişleri Bakanlığı’ndan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Bozkurt ve ilgili diğer belediye yetkilileri hakkında soruşturma yapılması için soruşturma izni istendi.

Ancak İçişleri Bakanlığı  Malatya Belediyesi yöneticileri için soruşturma izni vermedi.

DANIŞTAY İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN ÇAKIR’IN SORUŞTURULMASINI ENGELLEYEN KARARINI KALDIRDI

Malatya Belediyesi personeli M.Ç. pes etmedi ve bu kez İçişleri Bakanlığı’nın Belediye Başkanı Ahmet Çakır hakkında soruşturma açılmasını engelleyen kararına itiraz amacıyla Danıştay’a başvurdu.

Danıştay 1. Dairesi, M.Ç’nin itirazını görüştüğü toplantısında önce Danıştay Tetkik Hakimi Fatih Karaman’ı dinledi, ardından dosyayı inceledi ve İçişleri Bakanlığı’nın Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve diğer yetkilileri hakkındaki şikayetin işleme konulmasını engelleyen kararının kaldırılması yönünde oy birliği ile karar aldı.

İlyas Arlı’nın başkanlığındaki Danıştay 1. Dairesi, dosyada bulunan bilgi ve belgelerden M.Ç.’nin şikayetine konu olan işlemlere yönelik inceleme yapılmasına izin verecek yetkili makamların şikayet prosedürünü 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a uygun biçimde yönetmeden karar aldığına vurgu yaparak, sözkonusu mercilere şikayet sürecinin nasıl yönetileceğine dair ders verir nitelikte bir karar yazısı yazdı.

DANIŞTAY’IN O KARARI


Danıştay 1. Dairesi, şikâyet bağlamındaki işlemlerin yasal mevzuata uygun yürütmediğine gönderme yapılarak şöyle denildi:

“Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden şikayetin anılan kanunun (4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun) 4. Maddesi kapsamında ön inceleme yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4483 sayılı kanunun belirtilen hükümleri (4. Ve 5. Maddeler) uyarınca yetkili merci tarafından ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi, isnat edilen eylemlerle illiyet bağı bulunanların “ilgili diğer belediye görevlileri” şeklinde değil, ismen ve görev unvanlarıyla saptanarak ön inceleme kapsamına alınması, yetkili merci tarafından söz konusu ön inceleme raporu da göz önünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre 10 günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimler yapıldıktan sonra karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçelerinin de eklenerek dosyanın dairemize gönderilmesi gerektiğinden, itirazın kabulü ile İÇİŞLERİ BAKANI TARAFINDAN VERİLEN ‘ŞİKAYETİN İŞLEME KONULMAMASI’NA İLİŞKİN 8 NİSAN 2013 TARİH VE İNS:2012.44.5591 SAYILI KARARININ KALDIRILMASINA oy birliği ile karar verildi”.

ŞİKAYETE KONU OLAN BELEDİYEDEKİ O İSİMLER VE GÖREVLERİ

M.Ç, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Malatya Belediyesi’nde görev yapan sözleşmeli personelin geneli kapsamadığı, sadece 2 sözleşmeli personelin tedviren görevlendirildiği, istisnai kadro olan Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevlendirilen 3 personelin ise halen çalıştıkları, hizmet alım yoluyla taşeron firma işçisi olarak çalışan personele yapılan görevlendirmelerin sehven yapıldığı ve her hangi bir imza yetkisini kapsamadığı, sehven verilen kimlik kartlarının yeniden toplandığı’ gerekçesiyle ‘Soruşturma izni verilmemesi’ kararına itiraz etti. Belediye’nin elinde bulundurduğu kamu gücünü kullanarak soruşturma makamını yanılttığını ileri süren M.Ç’nin, Danıştay’a yaptığı itiraz dilekçesinde Anayasa ve yasalara aykırı bir biçimde görevlendirildiğini ileri sürdüğü ve sözleşmeli oldukları halde imza yetkileri de bulunan belediye personellerinin halen bu görevlerinde bulunduğunu belirten bir dilekçe yazdı.

M.Ç’nin itiraz dilekçesinde şikayete konu olaylar, belediye personeli ve görevleri şöyle.

1-Haklarında işlem yapılan şüpheliler ellerindeki kamu gücünü kullanarak, bilgi, belge, delil karartması yapmış ve yanlış beyanda bulunarak soruşturma makamını yanıltmışlardır. Şikayete konu ve Soruşturma Makamınca kısmen tespit edilen Anayasa ve yasalara aykırı personel yapılanması ve görevlendirmelere devam edilmektedir.

2- Malatya Belediyesi’nde Anayasa ve yasalara aykırı olarak sözleşmeli personel oldukları halde İsmail Güney- Strateji Müdürü, Mesut Kaya-Emlak ve İstimlak Müdürü, Haluk Tozkoparan –İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı, M. Zeki Hedekoğlu Ulaşım Hizmetleri Müdürü, Muhammet Ziya Gündüz-Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı, Coşkun Karaağaç-Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı, İsmail Özbey-Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı, olarak aktif görev ifa etmektedirler. İdari görev ifa eden sözleşmeli personeller görevlerinin gerektirdiği imza yetkilerini de kullanmaktadırlar. Ayrıca ilgili mevzuata aykırı olarak harcama yetkilisi memur personellerin imza yetkilerini de kullanmaktadırlar. Sözleşmeli oldukları halde idari görev verilen personeller birim harcamaları ve maaş ödemeleri v.b belgeleri harcama yetkilisi olarak imzalamaktadırlar.

Sözleşmeli personel olduğu halde Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürüten İsmail Güney, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden alınarak Strateji Müdürlüğü’ne atanmıştır. Bunun dışında idari görev ifa eden sözleşmeli personellerin görevlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sözleşmeli personellerin ifa ettikleri ve imza yetkisi kullandıkları, idari görevden alınmaları söz konusu değildir.

Yapılan görevlendirmeler, ‘Tedviren: Kısa süreli görevlendirmeler’ şeklinde değildir. Ayrıca ihtiyaç olması halinde 657 Sayılı Kanuna tabi çalışan personellerin ne şekilde görevlendirileceği, kurumda görevlendirilecek  personel olmaması halinde diğer kurumlardan ne şekilde temini yoluna gidileceği şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenmiştir.

Ayrıca Hasan ALICA Motaş Genel Müdürü olarak, Salim İlhan YILMAZ Megsaş A.Ş Genel Müdürü olarak görev ifa etmelerinin yanı sıra tam gün, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak aynı zamanda Malatya Belediyesi’nde de görev ifa etmektedirler. Bir kişinin aynı anda iki yerde görev ifa edemeyeceği aşikardır.

3- İstisnai kadrodan alınarak Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevlendirilen 3 kişi için Bakanlıktan izin alınmıştır. Ancak, Özel Kalem Müdürü kadrosundan göreve başlatılan Kadir Çelik Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne, Ahmet Turan Özbey Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne, Haşim Koç Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanmış olmasına rağmen, fiili olarak Özel Kalem Müdürlüğü halen Kadir Çelik tarafından yürütülmektedir. İstisnai kadro; Ahmet Turan Özbey ve Haşim Koç için sınavsız memuriyete geçiş olarak kullanılmıştır.

‘TAŞERON İŞÇİLER ZABITA GÖREVİ YÜRÜTÜYOR’

4- Malatya Belediyesi Zabıta ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerinde Anayasa gereğince memurlar ve diğer kamu görevlilerince yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinden Zabıta ve Trafik Zabıtası Hizmetleri, zabıta kıyafeti giydirilerek zabıta memuru gibi görev ifa  ettirilen Hizmet Alım ihalesi yüklenicisi taşeron firmanın bakım onarım işçileri eliyle yürütülmektir. Ayrıca hizmet alım yolu ile istihdam edilen personeller aktif olarak sahada zabıta memurlarıyla birlikte çalışmakta, tutanak tutmakta, esnaf işgallerini fotoğraf çekerek görüntülemekte, işgale devam eden iş yerlerine ceza yazmakta, ihtar tutanakları düzenlemekte, iş yerlerinde işletme ruhsatı ve hafta tatili ruhsatı denetimi yapmakta, işletme ruhsatı almayan iş yerlerini mühürlemekte, birim müdürlüğü faaliyetleri kapsamında yapılması gereken tebligat dağıtımı, toplumsal olaylara müdahale, semt pazarı denetimi v.b diğer iş ve işlemleri de yürütmektedirler. Devletin asli ve sürekli görevlerinden olan iş ve işlemleri yerine getirirken birim müdürlüğü envanterine kayıtlı resmi plakalı araçları, telsizleri ve fotoğraf makinelerini kullanmaktadırlar.

Zabıta kıyafeti giydirilerek zabıta memuru gibi görev ifa ettirilen Taşeron Firmanın Bakım Onarım işçilerine ‘Malatya Belediyesi Personel Kimlik Kartı’ tanzim edilerek verilmiştir. Şikayet tarihinde kimlik kartlarında yer alan personelin ifa ettiği görev bölümüne ‘Zabıta Memuru’ bilgisi yerine ‘Zabıta Yardımcısı’ yazılarak sehven yapılan yanlışın düzeltildiği bilgisi ile Soruşturma Makamı yanıltılmıştır. Şikayet konusu olumsuzluklar aynı şekilde sürdürülmektedir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22.02.2012 tarih ve M.44.0. MAL.0.14/903/07.388 ve 26.07.2012 tarih ve M.44.0. MAL.0.14/903.07.1908 sayılı yazılarına Başkan Yardımcısı Alican Bozkurt tarafından başkan adına verilen olur imzaları ile taşeron firmanın işçisi olarak bakım onarım işinde çalışıyor görünen ve zabıta görevi yaptırılan personele, zabıta komiserliği unvanı, birim sorumluluğu gibi görevler verilmiştir.

Soruşturma esnasında soruşturma makamını yanıltmak ve hukuka aykırı yapılanmanın deşifre edilmeden faaliyetlerine devam edebilmesi için 22.02.2012 tarih ve M.44.0. MAL.0.14/903/07.388 yazı ile Zabıta Komiseri görevine getirilen Yasin KAHVE görevi bıraktırılarak Başkan Yardımcısı Alican Bozkurt’un yanında ‘Yönetici Asistanı’ olarak işe başlatılmıştır…..’

5- Şüpheliler ellerinde bulunan kamu gücünü kötüye kullanarak Anayasa’nın 128., 129., 74. maddesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil eden personel yapılanması yoluna gitmiş, uygulama kapsamını sürekli genişleterek kamu düzenini değiştirme, kamu güvenliğini bozma, kamuyu işlevsiz kılma, şeffaflığı engelleme, itibarsızlaştırma, v.b şekillerde Anayasa’ya ve mevcut hukuk kurallarına aykırı mevcut yapılanmayı ve kurumu müdürlüklerini koordineli çalışmasını bozacak ve engelleyecek şekilde yapılanmalar ve kadrolaşmalar yoluna gidilmiştir.

Anayasa ve yasalara aykırı yapılanma ve kanun ihlalleri halen devam etmektedir. Mevcutta soruşturma izni verilmemesi, hukuk kurallarına göre çalışan, hak ve sorumluluk taşıma bilincinde olan dürüst personeller içinde bir milat olacak ve bu bağlamda usulsüzlüklerin önüne geçmiş olacaktır.’

FOTO: İHA 

İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Vatandaşlar çözüm bekliyor
Malatya’nın Kale ilçesinde araçla karşıdan karşıya geçmek için 2 buçuk kilometre yol kat etmek zorunda...

Haberi Oku