‘okumanın ve öğrenmenin yaşı yok ‘sözünü Battalgazi Şehit Oğuzhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursuna giden Şayeste Dağ doğruluyor.

Kendini geliştirmek için kurslara katılım sağladığını ifade eden Şayeste Dağ, Yaş ilerledikçe insan yalnızlaştığını, farklı uğraş alanları aradığını yalnızlıktan kurtulmak ve psikolojik olarak rahatlamak için yeni arkadaşlar edindiğini, kendini geliştirmek ve yaşadığı bazı sorunları unutmak için kursa katıldığını belirterek kursa gelirken soranlara bu yaşta kursa gittiğini söylemekten çekindiğini ancak diğer insanlara örnek olmasını istediği için artık yaşını saklamadığını ve kursa gittiğini dile getirdiğini söyledi.

Kursa katılan diğer kursiyerlerin adına konuşan kurs öğretmeni Kadriye Bulut ise Kursa katılanların kendilerini geliştirdiklerini, değişik alanlarda hobi edindiklerini ayrıca evdeki atık materyallerden üretim yaparak ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirterek, boş zamanlarını en verimli şekilde kullandıklarını, güzel arkadaşlıklar edindiklerini sosyalleştiklerini ve bütün bu süreç sonunda kursu sertifika ile taçlandırdıklarını söyledi.

Battalgazi Şehit Oğuzhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Kurhan’da, Halk Eğitimi Merkezlerinin her yaz grubundaki katılımcıların ilgi alanlarına uygun programlara kayıt yaptırarak eğitim aldıklarını Hayat Boyu Öğrenme kurumları olduğunu belirterek; Halk Eğitimi kurslarına katılan 50 yaş ve üstü kursiyerlerden  çok olumlu dönüşler aldıklarını , yaşlanma, yalnızlık, işe yaramama duygularını aştıklarını, sosyalleştiklerini hafıza ve becerilerini geliştirerek daha sağlıklı, kaliteli bir yaşlanma süreci yaşadıklarını ifade ettiklerini söyledi.