Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre, üniversite tarafından yapılan duyuruda:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan  adayların,  istenilen  belgeleri  bir  dilekçe  ekinde  ilanın  yayımlandığı  tarih  itibarı  ile  15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi  içinde  yapılmayan,  posta-kargo  nedeniyle  geciken  ve  eksik  belgeli  başvurular  dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İnönü Üniversitesi’ne personel alınacak İnönü Üniversitesi’ne personel alınacak

 Ayrıntılar için tıklayınız