Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;  "Üniversitemizde  istihdam  edilmek  üzere  Genel  İdare  Hizmetleri  (GİH)  sınıfında,  1. (birinci)  dereceli,  1  (bir)  adet  “İç  Denetçi”  kadromuza  5018  sayılı  “Kamu  Malî  Yönetimi  ve Kontrol Kanunu”nun ilgili hükümleri uyarınca açıktan veya naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır."

ayrıntılar için tıklayınız...