Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  çerçevesinde;  Üniversitemiz  ile  bağlı  işyerleri  emrinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirlenen;
1.  Ek-1  tabloda  adedi  ve  pozisyon  unvanı  verilen  3  adet  boş  pozisyona  Esasların  Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;
2.  Ek-2  tabloda  adedi  ve  pozisyon  unvanı  verilen  1  adet  boş  pozisyona  Esasların  Ek madde   2/c   kapsamında   yapılacak   yazılı   sınav   başarısı   sırasına   göre,   sözleşmeli   personel alınacaktır."

ayrıntılar için tıklayınız...