Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

üniversite tarafından yapılan duyuruda: “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 29 (yirmidokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır”

 Ayrıntılar için tıklayınız