Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı II. birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlandı. Bazı gündem maddeleri ise bir sonraki birleşime ertelenirken, bazı gündem maddeleri de ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı III. birleşiminin ise 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 15.30’da yapılmasına karar verildi.