Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a soruşturma izni, Danıştay tarafından, oy çokluğu ile kaldırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş ile aracı derneğe üye yapılmasını sağlayan belediye personeli İsa Yumuk hakkında soruşturma izni verdi.  Bakanlığın kararını iptali için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile diğer 3 kişi Danıştay 1. Dairesine itirazda bulundu. 1. Dairesi tarafından yapılan incelemenin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve belediyede görevli 3 kişi hakkında verilen “İdari Soruşturma İzni”ni,  oy çokluğu ile kaldırdı.

DANIŞTAY OY ÇOKLUĞU İLE SORUŞRMA İZNİNİ KALDIRDI

Danıştay 1. Dairesi, Çınar ile 2 yardımcısı ve 1 belediye çalışanı hakkında, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma iznine bu 4 kişi tarafından yapılan itirazı görüştü. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve belediyede görevli 3 kişi hakkında verilen “İdari Soruşturma İzni”ni,  Danıştay 1. Dairesi, 3’e 2 oy çokluğu ile kaldırdı.

İKİ TUTUKLAMA

Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" projesi Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye dönmemesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş,  Bingöl’ün Servi Beldesi Eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve Almanya’da olayın organizatör olduğu iddiası ile Ersin Kilit. “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran 2022 tarihinde tutuklanmıştı.

"BİZE GELEN PASAPORTLARDA EKSİKLİK YOK"

Yeşilyurt Belediye Başkanı pasaport olayını ardından gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Mehmet Çınar,  “Belediye başkan yardımcımızı, müdürümüzü ve meclis üyemizi gezi kapsamında gönderdik. Sadece bizim bölgemizde olan bir hadise değil, kendi belediyemizde yıllardır değişik projeler yapıyoruz. Türkiye'nin değişik belediyelerinde benzer projeler var. Gerekli soruşturma yapılıyor ”şeklinde konuşmuştu.

Danıştay’ın aldığı karar şu şekilde:

Malatyalı Uzman çavuş şehit oldu Malatyalı Uzman çavuş şehit oldu

“Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğü’nün 9.3.2018 tarih ve E:31711 sayılı yazısıyla bütün Valiliklere gönderilen İkinci Nesil Pasaport Uygulama Talimatının 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportların İçişleri Bakanlığı adına Valiliklerce verileceği, valilerin bu yetkilerini vali yardımcılarına, kaymakamlara, il veya ilçe birimlerine devredebilecekleri, 16’ncı maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde başvurularda, sekli ve mensubu Genel Mïdürlükçe belirlenen ve elektronik ortamda doldurulmuş̧ matbu takip formlarının kabul edileceği, bu formların çalışanlar için eksiksiz olarak doldurulmuş̧ olmasına, hak sahibi tarafından imzalanmış̧ ve mensubu bulunduğu makamca imzalamaya yetkili kılınmış̧ amir tarafından onaylanmış̧ olmasına dikkat edileceği, 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında, hizmet damgalı pasaportun, talep edenin mensubu bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine verileceği, birinci fıkrasında, belediye çalışanlarının yurtdışı görevlendirmelerinde, görev onayına istinaden düzenlenen belediye başkanı ya da yetki vereceği kişi tarafından imzalanan hizmet damgalı pasaport talep formunun aranacağı, altıncı fıkrasında da, belediyelerin yurtdışında görevlendireceği kurum dışı kişiler için yapılacak hizmet pasaportu taleplerinin, belediye meclis kararı, Valilik oluru ve belediye başkanı ya da yetki vereceği kişi tarafından imzalanmış̧ hizmet damgalı pasaport talep formu ile başvurulması halinde karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, anılan mevzuat uyarınca hizmet damgalı pasaport vermeye yetkili makam olan İçişleri Bakanlığının verdiği yetkiye dayanarak söz konusu pasaportların Malatya Valiliğince verildiği, ilgili pasaport talep formlarının kişiler adına doğrudan pasaport düzenlenmesi sonucunu doğurmayacağı, adlarına pasaport düzenlenmesi talep edilen kişilere pasaport verilmesi, yurt dışına çıkışlarında sakınca görülmemesi sorumluluğunun Valiliğe ait olduğu, ilgililerin eylemlerin protokol imzalanmasından ve kişiler için pasaport düzenlenmesi talebinden ibaret olduğu, kaldı ki, protokol imzalaması eyleminin tek başına suç̧ oluşturmayacağı, ayrıca İsa Yumuk’a isnat edilen eylemlerin adı gecen Belediyedeki görevi sebebiyle olmadığı, bu nedenlerle ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının 15.4.2021 tarih ve Mül.Tef.Kur.Bşk.2021/114 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararının kaldırılmasına.”