Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 17 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 17 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor

üniversite tarafından yapılan duyuruda: “Üniversitemiz  Hastanelerinde  istihdam  edilmek  üzere,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun  4'üncü  maddesinin  (B)  fıkrasına  gö  re  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak  üzere 06/06/1978   tarihli   ve   7/15754   sayılı   Bakanlar   Kurulu   Kararına   ekli   Sözleşmeli   Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  2.Maddesinin  (b)  fıkrası  kapsamında  2020  yılı  KPSS  (B) grubu  puanına  göre  yapılacak  sıralama  esas  alınmak  suretiyle,  aşağıda  belirtilen  pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

 Ayrıntılar için tıklayınız