Hakan Berktaş: Meslek Odası Kuracağız Alzheimer-Demans-Parkinson Hasta ve Hasta Yakınları Derneği Genel Başkanı ve MAKADER Genel Başkanı Hakan Berktaş, yakın zamanda bir meslek odası kurmak için hazıklıklara başladıklarını kaydetti.

Başkan Yıldız: Emin Adımlarla İktidara Yürüyoruz Başkan Yıldız: Emin Adımlarla İktidara Yürüyoruz

Meslek Odalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanun teklifiyle kurulduğunu ve çok kapsamlı çalışmalar yaptığına dikkat çeken Hakan Berktaş, “Bizim görev alanımızda böyle bir meslek odasının olmadığını gördüm ve bu işe böylece kalkışmaya karar verdim. Meslek Odamızın kapsamında huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri, engelli bakım merkezleri, kreş ve gündüz bakım evleri, alzehimer bakım merkezleri olacak. Bütün bu merkezlerin bir araya gelmesiyle çok önemli bir sinerji ve enerji ortaya çıkacak. Bu enerji ve dinamizm Meslek Odamızın çok hayırlı hizmetler yapmasına vesile olacak” dedi. Türkiye’de çok önemli meslek odalarının bulunduğunu, bu odaların kendi meslek gruplarıyla ilgili olarak çok farklı nitelikte çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Berktaş, “Farklı meslek gruplarının bir araya geldiği odalar, aynı zamanda mesleğe dair ruhsatlandırma işlerini yapıyorlar. Kanunun kendilerine sağladığı avantajları kullanıyorlar, yetki ve sorumlulukları kullanıyorlar” diye konuştu. Meslek odaları, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki anlamda yapılan işlerini kolaylaştırmak, mesleğin çıkarlarını korumak, meslektaşların birbirleri ile iletişim kurmasını ve dayanışmasını sağlamak amacıyla kurulan kuruluşlardır. Berktaş şunları kaydetti: “Meslek odalarının, bağlı olduğu yasalara uygun davranması gerekmektedir. Odaların kendi iç tüzükleri de, kurulları ile beraber yönetim organizasyonu açısından büyük önem teşkil etmektedir. Odaların kurulumunda, il genelinde ilgili birimlerin olumlu tavrı ve düşüncesi oldukça önemlidir. Bu talep ve görüşe göre, bakanlık kararı ile odaların kurulmasına izin verilir. Herhangi bir şehirde oda kurulabilmesi için ilgili nitelikleri taşıyan ve ticaret siciline kayıtlı, en az bin adet tacirin ya da sanayicinin, birliğe yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Meslek odalarının çalışma alanları, dahil oldukları il sınırlarının içini kapsamaktadır. Kuruluş ve çalışma alanlarında, aynı isim ya da ünvanlı başka bir meslek odası bulunamaz. Birlik Yönetim Kurulu, ildeki odanın çevre illeri de kapsayıp kapsamayacağına, en azından çevre illerde de ilgili bir oda kurulana kadar mevcut odanın o ile de bakabileceği hükmünde bulunabilir. Buradan da, odaların görev yerlerinin genişletilme ya da daraltılma durumlarına, Birlik Yönetim Kurulunun karar verebileceği anlaşılmaktadır. Odaların kendi içlerinde bulunan organları, yönetim organizasyonunun olması ve sağlıklı yürümesi açısından oldukça önemlidir. Bu organlar; * Meclis * Meslek Komiteleri * Yönetim Kurulu * Disiplin Kurulu   5635_sosyal1244022944Odaların görevleri, bağlı oldukları yasaların nezdinde kritik olarak önem taşımaktadır. Aynı zamanda, odalar bu yükümlülükleri ile, bünyelerindeki meslek sahiplerine de destek olmaktadırlar. Bu görevler, belli başlı olarak, şu şekillerde sıralanabilir; * Ticaret ve sanayi kuruluşlarının gelişiminin, kamu yararına uygun şekilde sağlanması * Meslek etiğinin, ahlakının, disiplinin ve meslektaşlar arası dayanışmanın güçlendirilmesi * Meslek ile ilgili son gelişmelerin, çıkan yasaların, değişen yönetmeliklerin üyelere doğru şekilde aktarılmasının sağlanması * Odayı ilgilendiren her türlü belgenin temin edilmesi, üyelere bu belgelerin sağlanması * Bakanlık ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, gerekli başvuruların gerçekleştirilmesi * Yurt içi ve yurt dışı fuarlara, gerekli ölçüde katılımın sağlanması ve bu fuarlara katılacak üyelere danışmanlık yapılması, doğru yönlendirmelerin ve gerekli desteklerin sağlanması * Odanın, kamunun ve üyelerin yararına olacak şekilde, her türlü bilgi ve istatistik verisinin doğru şekilde elde edilmesi, saklanması, paylaşılması ve kullanılmasının gerçekleştirilmesi * Tüm yetki ve sorumlulukların, kamu ve devlet yararı gözetilerek uygulanması”