Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre ; "Üniversitemizin  aşağıdaki  tabloda  belirtilen  akademik  birimlerine,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinde  belirtilen  genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca  araştırma  görevlisi  alınacaktır.  Başvuracak  adayların,  söz  konusu  kanun  ve  yönetmelik  kapsamındaki  şartları  taşıması  ve  istenen  belgeleri tamamlaması gerekmektedir."

ayrıntılar için tıklayınız...