Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan açıklamaya göre: “Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması” amacıyla çiftçilere destek verilecek.

Gerçek kişiler ile Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak kendi arazileri ya da kiralayacakları araziler için başvurabilecekler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, tüzel kişilik olarak başvuru yapabilecekler.

        Başvurular birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusunu içerebilecek. Birden fazla parsel için müracaat olması durumundu her bir parsel için ayrı ayrı proje ve keşif hazırlanacak, bu keşifler bir icmal ile birleştirilerek başvuru bütçesi oluşturulacaktır. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.- TL 'ye kadar olan projelere % 50 hibe desteği sağlanacak.

Ayrıntılı bilgi almak isteyen yatırımcılar Malatya İl Müdürlüğü Proje Yürütme Birimine başvurabilecekler. Ayrıca www.tarimreformu.gov.tr saygasındada bilgi ve başvuru formunu temin etmek mümkün olacak. Haber Merkezi