İl istihdam kurulu toplantısında Malatya’da an itibariyle kayıtlı toplam işsiz ve İŞKUR’a müracaatta bulunan kişi sayısı açıklandı. Açıklanan verilere göre Malatya’da Haziran sonu itibariyle 47 bin 202 kişi oldu.

Malatya valiliğinde il istihdam kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya Malatya valisi Hulusi Şahin başkanlık ederken, toplantıya birçok daire müdürü de katılım sağladı.

 Toplantıda Malatya işsizlik verilerini paylaşan İŞKUR il müdürü Vahap Toman, paylaştığı veriler şöyle oluştu; “Kurumumuza kayıtlı iş arayanların sayısı 2022 yılı Haziran sonu itibarı ile 47 bin 202 kişidir, Bu sayının içerisinde sigortalı bir işte çalışmasına rağmen daha iyi şartlarda iş arayanlar kayıtlarını güncel tutmaları nedeniyle iş arayan sayılarının içerisinde yer almaktadır. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların yüzde 38’i Ortaöğretim ( Lise ve Dengi ) mezunlarından oluşurken, bu kişileri yüzde 29 ile ilköğretim, yüzde 26 ile yükseköğretim mezunları takip etmektedir.

SOSYAL DURUMLARINA GÖRE İS ARAYAN SAYILARI

 Kurumumuza kayıtlı iş arayanların yüzde 97.79'u normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde: iş arayanların oram yüzde 1,91 iken, eski hükümlülerin oranı yüzde 0,30’dur.

Battalgazi’de kırsalda da durmak yok Battalgazi’de kırsalda da durmak yok

 YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞ ARAYANLAR

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 16.033 kişi olup, toplam işsizler içindeki oranı yüzde 33,96’dir. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu 16.13 ile 20 24 yaş grubu olurken ikinci sırada yüzde 11.12 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 11,84 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 9.31 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.

 İŞE YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

2022 yılı ilk altı aylık dönemde il Müdürlüğümüze özel sektörden 12.367 kişilik iş ilanı sistemimizde yayınlanmıştır. Açılan bu ilanlar sonucu 8.973 kişi işbaşı yapmıştır. İşverenlerimizin beklentileri doğrultusunda yeterli mesleki ve teknik bilgiye sahip, istenilen eğitim durumu ve mesleki becerilere haiz iş arayanların kayıtlarımızda bulunamaması nedeniyle 3 bin 394 açık iş ilanımız karşılanmadan kapanmıştır. Karşılanamayan bu işgücü talepleri mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarımızla karşılama yoluna gidilmiştir. Ayrıca Kamu sektöründe 60 kişi işe yerleştirilmiş olup, toplam 9 bin 33 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlar olduğu görülmektedir.”