Programda konuşan vali Aydın Baruş; “Malatya’da 2020 yılında 595 narkotik olayımız varken, 2021 yılında bu olay sayısı bin 77’ye çıkmıştır. Baktığınız zaman neredeyse 2 katına yükselmiş. Bu da meselenin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor” dedi.

Kongre Kültür merkezinde Bağımlılık ile (Tütün, Alkol, Uyuşturucu, Davranışsal) mücadele çalıştay programı düzenlendi. Dün ve bugün sürecek olan programla Malatya’daki bağımlılıkla mücadele haritası çizilecek ve mücadele kapsamında daha nelerin yapılabileceği istişare edilecek.

“81 İLDE HAYATA GEÇİRİLDİ”

Bağımlıkla mücadele alakalı faaliyetler hakkında bilgi veren ve Programın açılış konuşmasını yapan il sağlık müdürü Prof. Dr. Recep Bentli; “ 10 Şubat 2022 tarihinde yapılan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun kararları gereğince daha önce "Görev Bende", "En İyi Narkotik Polisi Anne" gibi projelerle illerde birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı ve sonrası için bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve çalışmaların belirli bir program çerçevesinde planlanarak ivme kazandırılması hedeflenmektedir. Bu kararın hayata geçebilmesi, toplum katılımıyla birlikte ihtiyaçların doğru şekilde tespit edilmesi ile mümkün olabilecektir. Sorunların tespiti yapıldıktan sonra bilimsel temellere oturmuş müdahale adımlarının öncelik sırasıyla uygulanması başarıyı getirecektir. Bu ilkeler doğrultusunda "Ben Olsaydım" özdeyişi ile ülkemizin 81 ilinde ve 922 ilçesinde ayrı ayrı bağımlılıkla mücadele çalıştayları düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Çalıştayların temel amacı bağımlılıkla mücadele kapsamında sorun ve çözüm önerilerinin tartışılması ve katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşabilmelerine zemin oluşturup, ilimizde ve ülke genelinde yürütülen faaliyetler, iyi uygulama örnekleri ve hedeflerin konuşulmasıdır. İlçelerimizde Sayın Kaymakamlarımız başkanlığında düzenlenen çalıştaylar 08 Nisan 2022 tarihine kadar tamamlanmıştır. İl çalıştayımızı bugün Sayın Valimizin uygun görmesi ve başkanlıkları ile başlatmış bulunuyoruz. 2 gün sürecek olan programımızda ilk gün, alanında uzman konuşmacıların sunumları gerçekleştirilecek; 2. Gün çalışma grupları oluşturularak; farklı fikirler, sorun ve çözüm önerileri tartışılacaktır. Toplam 40 kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün temsilcileri, akademisyenler ve gönüllü kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecek çalıştayımızda, tütün, alkol, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarıyla mücadele için sunumlar gerçekleştirilecek, görüşler alınacaktır.” dedi. 

“4 TÜR BAĞIMLIK VAR”

Bağımlığın arttığına dikkat çeken Malatya Valisi Aydın Baruş, “Malatya genelinde birçok katılımcının iştiraki ile ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nı başlatıyoruz. ‘Ben Olsaydım’ mottosuyla düzenlenen bu Çalıştay, 81 ilimizde de düzenleniyor. Bağımlılıkla mücadelede yapılması gerekenler, mevcut sorunlar ve sorunların çözümü noktasında paydaşların önerileri ve bu önerileri çerçevesinde de bizim düzenli olarak topladığımız Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda alınması gereken tedbirler, hayata geçirilmesi gereken önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için toplantı yapıyoruz.  Bağımlılık, insan hayatını kısıtlayan, insanın özgür iradesine engel koyan davranışların tümüdür. Hayatımızın çok değişik safhalarında alışkanlıklar ediyoruz. Bu alışkanlıklar hayatımıza yön veriyor. Ancak bu alışkanlıklardan bazıları hayatımızı sağlığımızı kısıtlayan ve tehdit eder duruma geliyor. Bu da genel anlamda bağımlılık kelimesiyle ifade ediliyor. Bugün karşı karşıya kaldığımız ve geleceğimizi tehdit eden 4 önemli bağımlılık hususu var. Bunlardan birincisi madde bağımlılığıdır. Madde bağımlılığı artık geleceğimizi tehdit eden, gelecek nesillerimizin sağlığını iradesine ipotek koyan ve dünya meselesi haline gelen bağımlılık türüdür.  Diğer taraftan sigara bağımlılığı dediğimiz sağlığımızı ciddi bir şekilde etkileyen, birçok hastalığa sebep olan bir bağımlılık türümüz var. Bu bağımlılık türüyle mücadele hepimizin görevidir. Diğer taraftan alkol bağımlılığı biliyorsunuz aile düzenini tehdit ettiği gibi parçalanmış aile düzenine de sebebiyet veriyor. Böylece de geleceğe yönelik topluma ciddi karamsarlık yüklüyor. Hatta Yeşilay’ımız kurulduğu günden bu yana alkol bağımlılığıyla mücadele eden bir kuruluştur. Günümüzde sıklıkla gündeme gelen bağımlılıktan biri de teknoloji bağımlılığıdır. Artık çocuklarımız ellerinde cep telefonu olmadan hayatın olmayacağına dair yanılgı içerisine düşüyorlar. Öyle hale geliyorlar ki elinden teknolojik aleti aldığınız zaman bunalıma, strese giriyor. Hatta bu durum aile içi ciddi problemlere sebep olabiliyor. O nedenle bağımlılıkla mücadelede hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Toplumun değişik kesimleri, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri olarak üzerimize düşen ciddi sorumluluklarımız var. Bağımlılıkla mücadelede meselenin hem tıbbı hem de toplumsal yönü var. Tıbbi mücadelede hocalarımız nasıl mücadele edeceğini gayet iyi biliyorlar. Ama toplum olarak da bizim üzerimize düşen ciddi vazifeler var. Bu da toplumumuzun sağlıklı bir toplum olma geleceğini ilgilendiriyor.” dedi.

“NARKOTİK OLAYLAR 2 KATINA ÇIKTI”

Bir yıl içerisinde Malatya2da artan narkotik olaylardan örnek veren Baruş;“Malatya’da 2020 yılında 595 narkotik olayımız varken, 2021 yılında bu olay sayısı bin 77’ye çıkmıştır. Baktığınız zaman neredeyse 2 katına yükselmiş. Bu da meselenin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Bu olaylarda da yakalanan şüpheli sayısı 2020 yılında 902 iken, 2021 yılında bu rakam bin 651’e çıkmış. Yine yakalanan madde oranlarının bazılarında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Özellikle kontrole tabii ilaç kullanımı dediğimiz ilaçlar ki bunlar doktor kontrolünde belli hastalarımıza verilen ilaçlardır. Gençler arasında yeşil reçeteye tabi ilaçların kullanımı da yayınlaşmaya başladı. Bu da bağımlılığı oluşturmada ciddi bir tehdit haline geldi. Bunların yakalanmasında da önemli artış var. bu tehdidin önümüzde olduğunu görerek, çocuklarımızı ve geleceğimizi kurtarmak adına bu mücadeleyi hep birlikte yürütmemiz lazım. Bizim çocuğumuz da ‘yok’ demeyelim ve ilgili kuruluşlar olarak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bu Çalıştayında çalışmalarımıza yardımcı olacağını düşünüyorum.

Salı günü yapılan programda Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, bağımlılık, bağımlılık türleri nedir? Bağımlı kişiyi nasıl tanırız? Sunumunu yaptı.  Doç. Dr. Kayhan Tetik, tütün ve ürünleri ile mücadele, Polis memuru Hasan Solak, uyuşturucu ile mücadele, Prof. Dr. Vehbi Bayhan Davranışsal bağımlılık, Uzman Dr. Cafer Karabulut, alkol bağımlılığı ile mücadele konusunda sunumlarını yaptı.

Çarşamba gününde yapılan toplantının Gurup belirlemesi, gurup çalışmaları, Çalıştaya raporunun sunulması, katılımcı belge taktimi ile sana ermesi planlandı.

Onay OZAN