Pütürge’de Büyük çay baraj projesine tepki göstermek amacıyla Malatya çevre Platformu üyeleri tarafından eylem gerçekleştirildi.

MALÇEP üyeleri tarafından yapılan eyleme Pütürgeli vatandaşlarda destek verirken, MALÇEP tarafından yapılan açıklamada,  projenin sakıncalı olduğu ifade edilerek şu ifadelere yer verildi; “Bugün burada yaşam alanlarımızın geleceğine yönelik ve tamamen bir doğa talanına yol açacak ucube bir projenin çocuklarımızın geleceğine ipotek koyma, geçmişimizi silecek ve bütün sosyolojik yapar sıfır noktasında değiştirecek bir proje olması itibari ile kabul edilemez bir projedir. Büyük çay baraj projesi konum itibari ile Pütürge sınırları içerisinde inşa edilmesine rağmen Pütürge doğasını yok ettiği gibi, halka hiçbir getirisi bulunmamaktadır. Tamamen Adıyaman İlinin Kahta İlçesinin bir köyünü sulamak amacı ile yaklaşık 2.5 milyar TL'lik bir projedir, Malatya’mızın Pütürge İlçesinden 5 Mahalle ve 7 Mezrayı haritadan silip ISCO nüfusu mağdur ederken Adıyaman İli Kahta ilçesinin bir köyünde arazi sulaması İçin bu projeyi hangi vicdan kabul eder. Projeyi uygulamaya kovanların vicdanları sızlamıyor mu?

 Kavadere, Yandere, Yeşildere ve Büyüköz köyleri İle birlikte 7 mezramızı haritadan silecek ve Malatya-Nemrut Dağı yolunu kesip Malatya’nın Nemrut [le bağlantısını koparmaktadır. Büyükçay diye adlandırılan PEREŞ ÇAYI mevcut su debisi ile anılan barajı beşleme potansiyeline sahip   olmadığı halde, mevcut projeyi bu kadar Önemli kılan etken nedir?  Bu proje ile beraber İhale Öncesi yapılması gereken kamulaştırma. çalıştırmaları Şu ana kadar neden yapılmadı?  Kamulaştırmada baz alınan kıstaslar ve bir fiyatı hakkında halka neden bir bilgi verilmedi?

Bugün itibarı İle Sayın Malatya Valisinin, Sayın Pütürge Kaymakamının özellikle sayın bölge Muhtarlarımıza bilgi verilmemesi nasıl yorumlanabilir? Yine il ve İlçe yere' yöneticilerinin bu konuda sessiz kalmaları nasıl açıklanabilir? Bizler Pütürge halkı olarak, Pütürge Çevre Platformu ve Malatya Çevre Platformu olarak bu konuda belirsizliklerin yaşandığı bir ortamda inisiyatif alma gereği hissetmiş, Platformumuzun doğa tahribatına Yönelik her yıkım ve yok oluşun karşısında durmayı kendisine görev addetmiştir. Pütürge ilçemizde her geçen gün sayısı artarak devam eden Madencilik projeleri ile halkımız büyük yaşam ve gelecek kaygısı yaşamaktadır.

Üstelik 2 yıl önceki deprem yaralarımız hala ilçemizin deprem gerçeği ve fay hattı dikkate alınmadan binlerce yıllık köylerimizin ucube proje ile tarihten silinmesine, diğer köylerimizin susuz kalmasına, sulu tarım ve bağ bahçe işleri yaparak geçimlerini sağlayan geçim kaynaklarının yok edilmesine, Pütürge’mize can veren PERŞ ÇAYININ olmasına sessiz kakamayız. Yok edilen her ağaç, patlatılan her dinamit sadece doğaya değil, bu doğada yaşayan tüm canlılara vurulan hançerdir,

Çağımız depremler çağıdır, bunu değerli deprem bilimcileri her seferinde her türlü medyada haber yapmaktalar. Patlatılan her dinamit canlı ve fay hatlarının tetiklemesine sebep olmaktadır.”