Mevsimlik tarım işçilerinin günlük brüt ücretlerini az veren şahıslara yönelik yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

Konu ile alakalı Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bazı mevsimlik işçi ücretlerinin az verildiği duyumlarına yönelik bir açıklama da bulunan Malatya Valiliği, belirlenen ücrete uymayan kişiler hakkında yasal işlem ve yaptırımların uygulanacağı ifade edildi. Yapılan açıklama şöyle; “Malatya İlimizde kaysı hasat döneminde ilimize gelen " Mevsimlik Tarım işçilerinin" günlük ücretleri konusunda farklı ödemelerin olduğu konusunda duyumlar alınmıştır. Bilindiği üzere "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 27 Mayıs 2010 Perşembe günü 27593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda iş Aracılığı Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin e) bendi ve 12. Maddenin 2. Bendinde "işçilerin Günlük Kazançları 4857 sayılı iş kanununun 39’ncu maddesinde belirtilen günlük brüt kazançları asgari ücretin altında olamaz, ücretler kararlaştırılan ödeme biçimine göre işverence her işçinin kendisine ödenir" hükmü gereğince; 01.07.2022-31.12.2022 dönemi için belirlenen asgari ücretin brütü altında bir ücret ödenemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla herhangi bir kurum/kuruluş, (STK) mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerini belirleme yetkisi bulunmamaktadır.

2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere aylık asgari ücret brütü olan 6,471,00 TL'nin Günlük asgari ücret brütü 215,70 TL (İki yüz on beş lira yetmiş kuruş) olup bu ücretin altında işçi çalıştırılan işverenlerin tespiti halinde yasal işlem uygulanacaktır.”

 Foto: AA

Özel yetenek sınavında zamana karşı yarış Özel yetenek sınavında zamana karşı yarış