Vali Baruş mesajında; “Sayın Valimiz Aydın BARUŞ’un Kadir Gecesi Tebrik Mesajı Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluşu müjdeleyen mukaddes Ramazan ayında kutladığımız mübarek gecelerin sonuncusu olan Kadir Gecesi’ni idrak etmenin huzur ve sevincini yaşıyoruz.

Kadir Gecesi; “İkra” Emr-i İlahisiyle Kur’ân-ı Kerim’in inzalinin başladığı, Server-i Kâinat Efendimiz Muhammed Mustafa (sav)’in Cenab-ı Hak tarafından “Son Peygamber” olarak insanlığa gönderildiği, Yüce Rabbimiz (cc)’in rahmet, merhamet ve af kapılarını ardına kadar açtığı eşsiz bir gecedir.

Kadir Gecesi’nin fazileti Kuran-ı Kerim’de şu şekilde ifade edilir;  Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr Suresi)

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav)’in “Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenab-ı Allah’tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” buyurduğu kutsi bir vakit olan Mübarek Kadir Gecesini günahlarımızdan tevbe ederek ve Kur’ân-ı Kerim’in emsalsiz mesajları üzerinde tefekkür ederek geçirmek bu  eşsiz vakti lâyıkıyla eda etmemizi sağlayacaktır.

Bu itibarla Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’i anlamak, Resûlullah (sav)’ı örnek almak, ayet ve hadislerde vazedilen faziletler doğrultusunda yaşamak ve her türlü kötülüğü terk etmek için bir vesile olarak kabul edilmelidir. Vahy-i İlâhî’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mukaddes gecenin feyiz ve bereketinden gerektiği şekilde istifade etmek bizler için kaçırılmaması gereken fırsattır.

Bu mübarek gecede en büyük dileğimiz tüm dünyada barış ve huzurun gelmesi, insanlık adına hak ve adaletin hakim olmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Malatyalı Vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin  Aziz Milletimize ve bütün İslam Âlemine iyilikler ve güzellikler getirmesini Yüce Allah (cc)’tan niyaz ediyorum.”