Haziran ayında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklardan ikinci taksit ödemeleri Kasım sonuna kadar ödenebilecek.

Başkan Sadıkoğlu: İhracat ürünlerinde 'Malatya Kayısısı' adının kullanılmasını rica ediyoruz Başkan Sadıkoğlu: İhracat ürünlerinde 'Malatya Kayısısı' adının kullanılmasını rica ediyoruz

Malatya Vergi Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Peşin ödeme tercih edilip henüz ödenmemiş borçlar ile taksitle ödeme seçeneği tercih edilip birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde; Katsayı alınmıyor, Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor. Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçlardan peşin ödeme tercih edilip henüz ödenmeyenler ile taksitle ödeme seçeneği tercih edilip birinci taksiti ödenmiş olanların ikinci taksitlerinin 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmekiyor. Peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerden süresinde ödeme yapmayanlar kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacakları gibi yapılandırma dosyaları iptal edilerek haklarında cebri tahsilat süreci başlatılacak.

Ödemelerin vergi dairelerimiz veznelerine yapılabileceği gibi, COVİD-19 pandemisi nedeniyle vergi dairelerimize gelmeksizin www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda kredi kartı veya banka kartı kullanarak ya da doğrudan anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yapılabilecek. Bülten