...Öğünülecek bir Malatya’lıdır.Memuriyet hayatında çeşitli ödüller almıştır.

CENGİZ’İN ÇALIŞMA HAYATI VE MALATYA’YA HİZMETLERİ

Cengiz okuma heveslisi idi ve çok azimli idi. Hayatta başarılı olmak için elinden ne gelirse yapardı. Azimli ve ısrarcı idi: Malatya halk oyunları eğitmeni olarak hizmette bulunmuştur. Kalk oyunlarını da hakkını vererek çok güzel oynardı.Yirmi sene kadar önce bana Vahap Tuncay’ın ve Mehmet Barlan’ın kasetini vermişti.O banttan Malatya Malatya oyun havası ile Malatya ağırlamasını notaya aldırtmış ve yayınlamış bulunmaktayım. Diğer notaları da Salih Turhan notaya aldırtmış ve sonuçta Malatya oyun havaları orijinal hali ile Türkiye gündemine getirilmiştir.Bu kayıtlar Cengiz sayesinde olmuştur. Cengiz belgeli ve arşivli yaşamayı bilirdi. Nitekim Kışla Caddesindeki Eski Askerlik Şubesinin yerinde bulunan Müzede Cengiz için bir dolap ayırmışlar. O dolaba Cengiz, eşya ve belgelerini koyacakmış. Bundan on sene kadar önce de Malatya ile alakalı tebrik kartı resimlerini bana göndermişti. Bu resimler sayesinde Malatya geçmişinin resimlerine ulaşmış olduk. Bu resimlerden birkaç tanesi yazıma ekli olarak gönderilmiştir. Cengiz’in Sosyal kişiliği kuvvetli olduğu gibi elindeki bilgi ve belgeleri saklamasını bilmiş ve paylaşmasını bilmiştir

COĞRAFYA HOCAMIZ İCLAL DÜNDAR İLE CENGİZ İNCİ’NİN KUĞULU PARKTA KARŞILAŞMALARI

İclal Hocamızın evi Ankara Kavaklıdere’de Kuğulu parka çok yakındır. Hepimizin değer verdiği hocamızdır. Halen bazan görüşmekteyiz. İclal Hocamızın en büyük özelliği hafızasının çok kuvvetli olmasıdır. Aradan elli sene geçmesine rağmen bir görüşte hepimizi tanırdı. Hele Cengiz’in tipinin onun hafızasından silinmesi mümkün değildir.
Cengiz Malatya folklor ekibinin başında bir yarışma için Ankara’ya gelir. Kuğulu Parkta gösteriye başlıyorlar. İclal Hoca da Malatya Folklor ekibini izleyeyim diye Kuğulu Parka varıyor. İclal Hocamız bir yere oturuyor. Bir bakıyor ki öğrencisi Cengiz de orada. Tabii şıp diye tanıyor. Şimdi Cengiz İnci anlatıyor.
- Gardaş Selami Ekibin başında folklor gösterisine başladık. O sırada bir
bayanın sesini duydum. Cengiz Cengiz diye bağırıyı. Baktık tanıyamadım. Folklor gösterisini izlemeye devem etdim. Bana mı seslendi diye şaşırdım. Ulan Cengiz sana seslendim gel yanıma deyince daha da afalladım. . Bu bayan kim ola ki
bana ulan diye sesleniyi diyereh yanına gadek yaklaştım. Kim olduğunu çığadamadımçıkaramadım. Cengiz beni tanımadın mı ben İclal Hocan diyince ellerine vardım. Cengiz doğru söyle ilk önce İclal hoca mı seni tanıdı dediğimde.
-O beni tanıdı dedi.

CENGİZ’İN ANKARADAKİ AVUKATI
 BENDİM

Dedim ya Cengiz’in çok mücadeleci bir yanı vardır. Yumuşak durur ama çıfdesi pekdir. Cengiz postane önünde tebrik satar, yazı bilmeyenlerin para havale kağıtlarıını doldurur, tebrik yazar, mektup yazardı. Böylece harçlığını çıkarırdı. İstanbul’da okurken hayat mücadelesi de örnek bir mücadeledir.
Cengizin işi diğer tebrik satanlara oranla çok daha iyiydi. Tebrik satmasının çokluğu bazı tebrik satanları rahatsız eder. Cengiz’in gözünü korkutarak bu işden vazgeçmeleri için harekete geçerler. Cengiz’i tenha bir yerde önünü keserler, bir köşede sıkıştırırlar. Cengiz onlardan korkmuş gibi yapar ve onlara yalvarıp yakarır. Bu arada belirtmede fayda ummaktayım Cengiz’in boksörlüğü ve ringlerde mücadele etmişliği de vardır. Ne etti ise yalvarıp yakarmalar fayda etmez, Cengiz yumuşak halim huyunu bırakır pek çiftesini gösterir. Tak tak tak. Ondan sonra Cengiz’e kimse karışamaz.
Nitekim Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünün son zamanlarında Cengizin ayaklarını kaydırmaya karar verirler ve sudan bahanelerle Cengize ceza vererek tayinini çıkarırlar. Cengiz durur mu? Danıştay Cengizin atamasını iptal eder. 
O zamanlar notlarıma ve dilekçelerime baktım. Danıştay davasını da ben takip ettim.
 Bir hatıra olsun diye dilekçelerimden birini sunuyorum. Bu dilekçede de Cengiz haklı gözüküyor.İşte Cengizin haklarını savunmak için 3.Şubat 2005 tarihinde yazdığım bir dilekçe.
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞNE

ANKARA
İlgi: a- 13.10.2004 tarih ve 22595 nolu dilekçemiz.
b- 8.11.2004 tarih ve 17697 nolu yazınız.
İlgi dilekçemiz ile Cengiz İnci’nin açtığı atanmanın iptali davasında, mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasını istemiştik. Ancak, talebimiz, adı geçen hakkında re’sen emekli işlemi uygulandığından bahsedilerek reddedilmiş idi.
Bu kerre, Diyarbakır İdare mahkemesinde, re’sen emekliye sevk edilme işleminin iptali davası açılmış, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi 25.11.2004 tarih
Ve E: 2004/486 nolu kararı ile yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.(Ek:1) 2577 sayılı yasanın 28/1 maddesine göre idare kararın kendisine tebliğinden itibaren en geç otuz gün içerisinde işlem icrasına mecbur tutulmuştur. Aksine davranış hem cezai hem de hukuki sorumluluğu gerektirir.
Her iki yürütmenin durdurulması kararı uyarınca; müvekkilim Cengiz İnci’nin Malatya’ya atanmadan önceki kadrosuna, bu mümkün olmadığı takdirde, başka bir yerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürü kadrosuna atanmasını arz ederim.