Yerişip yetmeyesin.
Yanın yere gele.
Alnının çatından vurulasın.
Gidişin ola, gelişin olmaya.
Ekmek at ola, sen it olasın, çapasın çapasın yetişemeyesin.
Yattığı yer yum tarağı olasıca. (Ölüler için söylenir.)
Salacan yürüye.
Tatarhamına tutulasın.
Üç günlük derde gidesin.
Sürünesice.
Sürünesin emi.
Yılan gibi yüzüstü sürünesin.
Teneşire gelesin.
Saçın tahtaya döküle.
Düşmanın yegin ola.
Yarına çıkmayasın.
Yüzün gülmeye.
Allah’ın hışmına gelesin.
Tatar okuna gidesin.
Kabir kabir geze de, yatacak yer bulamaya. (Ölüler için söylenir.)
Dili lal olasıca.
Dilin başından çekile.
Çenen tutula.
Çenene hırsız taşı değe.
Kulağına kuşun aka.
Bakasın da, görmeyesin.
Bakar kör olasın inşallah.
Kör olasıca.
Türemesin.
Türemeyesice.
Yaşın yerde sayıla.
Yanı karaya gelesice.
Eline bir tas su veren bulunmaya.
Yatışın ola, kalkışın olmaya.
Boğazında kala.
Adam içine çıkamayasın.
Yaraların başından aşa.
Derdin ola, derman bulamayasın.
Ellere avuç açasın.
Gördüğünden geri kalasın.
Gözlerin avcuna döküle.
Dişin kesmeye beleki.
Tırnağın uzamaya.
Nefesin kesile.
Fırsat bulamayasın.
Eline fırsat geçmeye.
Çağalarından çekesin.
Gün görmeyesin.
Muradın gözünde kala.
Murat alamayasın.
Tabutuna örtüle.
Kızıl kurda gidesin.
Kızarasın da tandıra düşesin.
Baba çıkasıca.
Başın dertten kurtulmaya.
Allah bin türlü belanı versin.
Deliye duş olasın, akıllıya hasret kalasın.
Bir lokma ekmek bulamayasın.
Zıkkım yiyesice.
Zıkkımın pekini ye.
Zıkkım iç.
Zıkkımlan.
İçerini sıyırsın.
Kara yerin kahrı zemin dibine gidesin.
Essalat safirine gidesin.
Boynun altında kala.
Boynu altında kalasıca.
Kırılasınız belekim, emi.
Gün görmeyesiniz.
Yemesi nasip olmaya.
Başın dertten kurtulmaya.
Yüzün ensene döne.
Paran gövdene yapışa.
Gözünü toprak doyura.
Karnın doymaya.
Elin ekmeğe yetmeye.
Dilin tutula.
Dişin döküle.
O günleri görmeyesin.
Tez vakitte gidesin.
İtten beter olasın.
Güvendiğin dağlara kar yağa.
Derdin ola, dermanın olmaya.
Kapılarda kalasın.
Postun deline.
Gün yüzü görmeyesin.
Sonun gelir inşallah.
Ocağın bata.
Ocağı batasıca.
Ocağına incir dikile.
Kınayanın başına gele.
Boyun devrile.
Boyun boz ipiyle ölçüle.
Malamat olasın.
Faş olasıca.
Karnına kurt düşe.
Cigerine kurt düşe.
Cigerinden vurulasın.
Can evinden vurulasın.
Yağlı kurşuna gidesin.