Babıali denince, Osmanlının hükümet merkezi akla gelirdi. Osmanlının son döneminde buna bir şey daha eklendi: Matbuat, yani basın.
Eski kuşak gazeteci abilerimizden çok işitmişizdir: Yarım yüzyıl öncesine kadar Babıali denen semt, mutena bir çevreydi. Seçkin kişilerin oturduğu köşklerle doluydu burası. Cağaloğlu Meydanı’nda top koşturduğunu söyleyenler vardı. Varlıklı konaklarla birlikte basımevleri, yayınevleri, kitabevleri, gazete yönetim yerleri, takvimciler de hep iç içeydi. 
Osmanlı yüzünü Batıya döneli beri, siyaset, fikir ve kültür, basın yaşamına öncülük edenler, bu yokuştan inip çıkardı. Namık Kemal’ler, Şinasi’ler, Ziya Paşa’lar, Agâh Efendi’ler, Ebuzziya Tevfik’ler... 
Agâh Efendi ile Şinasi’nin çıkardıkları “Tercüman-ı Ahval” Yokuştan biraz daha ilerideydi: Bahçekapı’da, şimdiki Şekerci Hacıbekir’in karşısındaki Vakıf Han’ın bitişiğinde bir binada.
Agâh Efendi ertesi yıllarda Posta Nazırı olunca, ilk kez posta pulu bastırmıştı.
Ortağı Nazır olup ayrılınca, bu kez Şinasi kendi adına (1862) “Tasvir’i Efkar”ı çıkardı.
Bu gazete Babıali’nin ilk ciddi gazetesi olarak tarihe adını yazdıracaktır. Namık Kemal ile Ebuzziya beyler de bu gazetede yöneticilik yapmışlardı. 
Babıali’nin ilk gazete bayii olarak bilinen Tömbekici Hasan Efendi’nin gazeteleri tezgâh altından sattığı anlatılır. Çünkü Hasan Efendi, gazeteyi açıktan satmaya korkuyordu! “Gâvur icadını satıyorsun!” diyerek dükkânını basabilecek softa sayısı şimdikinden daha az değildi... 
Bu tarihlerden sonra, Bahçekapı’dan Türbe’ye kadar uzanan yokuşun her iki yanında birçok basın ve yayın kuruluşu yer almaya başladı. Bu cadde aynı zamanda kitapçı dükkânlarıyla müzeyyendi: Maarif, Tefeyyüz, Kanaat, İnkılap, Muallim Ahmet Halit Kitabevleri, hem kitap yayımlar, hem de perakende kitap satarlardı. Bunlardan Maarif ve İnkılap hâlâ varlığını sürdürmektedir. 
Babıali’nin ilk takvimcilerinden Maarif Kitabevi, “Saatli Maarif Takvimi”ni hâlâ yayımlar... Kitabevi’nin sahibi Naci Kasım’ın dedesi de Sahaflar Çarşısı esnafındandı.
Bu kültür ve edebiyat dünyası, 1980 sonrasında Bedrettin Dalan nam bir kişinin Belediye Başkanlığına gelmesiyle yaşamını noktaladı! Tarihten gelen koca bir semt adeta kent yaşamından silindi! Anılarımız yok edildi.